Всички инструменти
GFR

GFR

Answer all questions to see the result

Допълнителна информация

Отпечати или запази като PDF
Указания и източници

Предупреждение

Този инструмент е преднаначен само за образователни цели и не представлява професионален съвет или заместител на професионален съвет. Инструментът не трябва да се използва за предоставяне на медицинска диагноза и/или лечение.
Общо описание
Формулата MDRD за изчисляване на скоростта на гломерулна филтрация (СГФ) е разработена от Изследователската група за промяна на режима на хранене при бъбречни заболявания (MDRD). Използват се четири променливи: серумен креатинин, възраст, етнически произход и пол. Формулата е валидирана за пациенти с хронично бъбречно заболяване (хронична бъбречна недостатъчност). При здрави пациенти обаче с нея се получават резултати за СГФ, по-ниски от действителните, ако СГФ е над 60 мл/мин. Формулите не са валидирани при остра бъбречна недостатъчност.

Формулата на Епидемиологичното сътрудничество за хронично бъбречно заболяване (CKD-EPI) е разработена с цел да се създаде по-точна формула от MDRD, особено при действителна СГФ по-висока от 60 мл/мин на 1,73 m². При формулата CKD-EPI се получават по-достоверни резултати, отколкото с формулата MDRD (Изследването за промяна на режима на хранене при бъбречни заболявания), особено при по-висока СГФ, с по-малко отклонения и по-голяма точност. Въпреки общото превъзходство спрямо формулата MDRD, чрез формулата CKD-EPI се получават по-неточни резултати при определени популации, включително цветнокожи жени, пациенти в старческа възраст и пациенти със затлъстяване, като тази формула се използва по-малко сред медицински специалисти, отколкото формулата MDRD.

Reference values

Chronic kidney disease stage:
Stage 1: ≥ 90 ml/min/1,73 m²
Stage 2: 60–89 ml/min/1,73 m²
Stage 3: 30–59 ml/min/1,73 m²
Stage 4: 15–29 ml/min/1,73 m²
Stage 5: < 15 ml/min/1,73 m²

Formulas

MDRD:
GFR = 32788 × SerumCr(µmol /l)^-1.154 × age^-0.203 × 1.212 (if patient is black) × 0.742 (if female)
CKD-EPI:
GFR = 141 × min(SCr/k, 1)^a × max(SCr/k, 1)^−1.209 × 0.993^Age × 1.018 (if female) × 1.159 (if patient is black)

k = 0.7 for females and 0.9 for males
a = -0.329 for females and -0.411 for males

References

Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D (March 1999). "A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group". Annals of Internal Medicine 130 (6): 461–70.
KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1).
Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12.

Версия

4 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
РекламаКариери
© Mediately v.9.4.0
ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО