Търсене на лекарства по-бързо. Опитайте с проверка на взаимодействията.
Търсене на лекарства по-бързо. Опитайте с проверка на взаимодействията.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕР MEDIATELY („ЛСКП“)

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕРА MEDIATELY. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ.

Лицензионното споразумение с краен потребител („ЛСКП“) е правно споразумение между вас (физическо лице или субект) и Modra Jagoda d.o.o., фирма, регистрирана в Словения с номер на дружество: 6071805000, адрес на управление Šmartinska cesta 53, 1000 Любляна („Лицензодател“, „ние“), относно софтуерния продукт на Лицензодателя Mediately – приложен софтуер („СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ“). СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ включва всички свързани софтуерни компоненти, средства за масова информация, печатни материали и „онлайн“ или електронна документация, ако и когато са предоставени. При използване на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията на настоящото ЛСКП. Ако не сте съгласни с условията на настоящото ЛСКП, не инсталирайте и не използвайте СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ И ДА ДЕИНСТАЛИРАТЕ ТОЗИ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ.

1. Предоставяне на лиценз

1.1 Ние ви отдаваме лиценз за употреба на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ въз основа на настоящото ЛСКП. Ние не извършваме продажба на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ на вас. Ние оставаме собственици на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ през цялото време.

1.2  Лицензът за СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ се отдава както следва:

(a)  Изисквания за употреба: части от този СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ са предназначени за употреба само от медицински специалисти. За да получите достъп и да използвате тези части от СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, трябва сте упълномощени да предписвате лекарства.

(b) Инсталация и употреба: при спазване на настоящите Условия (включително всички други приложими правила и условия), Лицензодателят ви предоставя лиценз за инсталиране и използване на копия от СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ на вашето мобилно устройство. Този лиценз е неизключителен и непрехвърляем. Този Лиценз не предоставя никакви права за получаване на бъдещи надграждания, актуализации или добавки на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ. Ако обаче надграждания, актуализации или добавки на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ са получени, използването на такива надграждания или актуализации се урежда от настоящото ЛСКП и всички изменения към него, освен ако други условия не придружават надгражданията, актуализациите или добавките, в който случай се прилагат тези условия.

2. Членски акаунт/парола и сигурност

2.1 Трябва да приключите процеса ни по регистрация, за да използвате всяка версия на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ. Регистрацията се счита за приключена, когато ни предоставите текуща, пълна и точна информация според изискваното в регистрационния формуляр. Вие също така ще изберете парола и потребителско име и носите пълна отговорност за запазването на конфиденциалността на вашата парола и информацията за акаунта. Освен това вие носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват във вашия акаунт. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно в случай на неупълномощени дейности във вашия акаунт или в случай на нарушение на сигурността, като в противен случай може да носите отговорност за загуби, понесени от нас, поради това че някой друг използва акаунта ви.

 3. Версии на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ

3.1 След като успешно сте приключили регистрацията си, можете да изберете между две версии на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, а именно:

(a)  безплатна версия на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ;

(b) платена версия на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ („Mediately PRO“), която предлага достъп до допълнителни функции на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, които не са налични в неговата безплатна версия.

4. Пробен абонамент

4.1 Наличен е вариант за безплатен необвързващ седемдневен пробен достъп до версията Mediately PRO без заплащане.

4.2 Ако изберете да използвате варианта за седемдневен пробен достъп до  Mediately PRO, имате достъп до всички предимства на Mediately PRO преди края на безплатния пробен период, когато можете, ако решите, да стартирате своя платен абонамент и да продължите да използвате всички функции на Mediately PRO.

4.3 Въпреки че няма да бъдете таксувани за вашия безплатен пробен период, в края на този безплатен пробен период абонаментният план ще бъде автоматично надграден с предизвестие до платения абонамент (месечен или годишен) за Mediately PRO, освен ако не анулирате абонамента си двадесет и четири (24) часа преди края на безплатния пробен период. За достъп до пробния период се изисква валидна кредитна карта.

5. Начин на плащане

5.1 Mediately PRO може да бъде закупен в СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, когато ви е удобно. За плащане на абонаментните такси се изисква валидна кредитна карта. Можете да намерите текущите цени и оферти в магазина за приложения на доставчика на магазина за приложения, от чиято платформа сте изтеглили СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, както и във вашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ, като отворите раздела „Настройки“ на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ и изберете „Абониране за Mediately PRO“, където можете също да изберете между месечен и годишен абонаментен план.

5.2 Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички процеси по фактуриране и трансакционни процеси се управляват от доставчика на магазина за приложения, от чиято платформа сте изтеглили СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, и се регламентират от общите условия/ЛСКП на магазина за приложения. Ако имате проблеми, свързани с плащането, трябва да се свържете директно с доставчика на магазина за приложения.

6. Увеличение на таксите:

6.1 Запазваме си правото да увеличаваме таксите за всички услуги след тридесетдневно (30) писмено предизвестие, влизащо в сила от началната дата на вашия следващ абонаментен период.

7. Подновяване и анулиране

7.1 Вашият абонамент за Mediately PRO автоматично ще се поднови в края на приложимия (месечен или годишен) абонментен период, освен ако не анулирате своя платен абонамент двадесет и четири (24) часа преди края на (текущия тогава) абонаментен период.

7.2 Можете да анулирате своя платен абонамент в раздел „Настройки“ във вашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ или в магазина за приложения на доставчика на магазина за приложения, от чиято платформа сте изтеглили СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, в зависимост от вашата операционна система. За повече подробности, моля, следвайте инструкциите за това как да анулирате своя абонамент за потребители на iOS и за потребители на Android. Анулирането ще влезе в сила в деня след последния ден на текущия абонаментен период и ще бъдете понижени до ползвател на безплатната версия на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ. Възстановяването на средства и кредити се извършва от Apple и Google съгласно техните общи условия. Потребителските данни няма да бъдат засегнати от понижаването до безплатната версия на приложението.

8. Правила за използване на инструмента за AI поддръжка на Mediately

8.1 Отказ от отговорност на трети страни. Важно е да се разбере, че Инструментът за AI поддръжка на Mediately („Инструмент за AI поддръжка“) разчита на усъвършенствана технология за изкуствен интелект. Това означава, че инструментът за AI поддръжка не е разработен от нас, нито сме участвали по друг начин в неговото разработване, така че и ние, и вие трябва да спазваме Общите условия, предоставени от доставчика на технология за изкуствен интелект, който използваме. Ако искате да разберете кой доставчик на технологии за изкуствен използваме в момента, моля, свържете се с нас на support@mediately.com

8.2 Технологичен отказ от отговорност. Въпреки че се стремим да предоставим точен и полезен резултат, като използвате инструмента за AI поддръжка, вие потвърждавате ограниченията и отговорностите, свързани с използването на AI технология. Резултатът, предоставен от инструмента за AI поддръжка, се генерира от AI алгоритми и се основава на огромни набори от данни и машинно обучение. Резултатът, който получавате, е резултат от AI технология, а не човешки опит.

8.3 Нова технология. AI технологията е нова и нетествана технология, която бързо напредва, но все още не е напълно точна, което я прави податлива на грешки при нейното използване.

8.4 Непрофесионален съвет. Резултатът, предоставен от инструмента за AI поддръжка, е само за информационни и образователни цели и не трябва да се тълкува като професионален съвет от какъвто и да е вид. От съществено значение е да разберете, че резултатът, предоставен от инструмента за AI поддръжка, не представлява предоставяне на медицински съвет и не е заместител на консултация с квалифицирани медицински специалисти, диагностика, лечение или вземане на медицински решения. Резултатът, получен чрез използването на инструмента за AI поддръжка, не трябва да се използва за диагностициране или лечение на здравословен проблем или заболяване.

8.5 Без човешка проверка. Резултатите от инструмента за AI поддръжка не са били индивидуално проверени или прегледани от човешки експерти. Въпреки че полагаме всички необходими усилия, за да гарантираме, че инструментът за AI поддръжка е добре обучен и точен, важно е да разберете, че изходът се предоставя алгоритмично и може да не е бил подложен на човешки надзор или проверка. Следователно трябва да се третира като компютърно генериран изход и да се използва с необходимото внимание.

8.6 Събиране на данни. Ангажираме се да защитаваме вашата поверителност. Въпреки че не събираме лични данни, имайте предвид, че взаимодействията с инструмента за AI поддръжка може да се регистрират и наблюдават за целите на качеството и сигурността. За по-подробна информация относно нашите практики за данни вижте нашата Политика за поверителност.

8.7 Собственост. Доставчикът на AI технология запазва собствеността върху основния AI модел, свързаните с него права и собствената технология, използвана в инструмента за AI поддръжка. Трябва да уважавате правата на интелектуална собственост на доставчика на AI технология и да се придържате към Общите условия на доставчика на AI технология.

8.8 Принцип „както е“. Използването на инструмента за AI поддръжка се предоставя „както е“ и „както е налично“. Ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на точността, надеждността или пригодността на изхода, генериран от инструмента за AI поддръжка. Трябва да осъзнаете присъщите ограничения и несигурности, свързани с изхода, генериран от AI.

8.9 Технически ограничения. Производителността и предоставените резултати от инструмента за поддръжка на AI се определят от възможностите и ограниченията на основната AI технология. Въпреки че е напреднала, AI технологията може не винаги да предоставя контекстуално подходящ или медицински прецизен резултат.

8.10 Ограничение на отговорността. До максималната степен, позволена от приложимото законодателство, в никакъв случай ние, нашите филиали или нашите директори, служители или агенти не носим отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, последващи, специални или наказателни щети или каквито и да било загуби печалби или приходи, възникнали пряко или непряко, произтичащи от използването или невъзможността да се използва инструментът за AI поддръжка, дори ако сме били уведомени за възможността от такива щети.

8.11 Обезщетение. С използването на инструмента за AI поддръжка вие се съгласявате да ни обезщетите и предпазите от всякакви искове, загуби, задължения и разходи (включително адвокатски хонорари), произтичащи от вашата употреба или злоупотреба с инструмента за AI поддръжка.

8.12 Неизключителни права. Този отказ от гаранции и ограничаване на отговорността не е изключителен и не трябва да се счита, че изключва всякакви други откази от отговорност или ограничения на отговорност, които може да се изискват от приложимото законодателство.

8.13 Поемане на риск. С използването на инструмента за AI поддръжка вие потвърждавате, че разбирате и приемате присъщите рискове, свързани с разчитането на изход, генериран от AI технология.

8.14 Без професионални отношения. Нищо в този раздел или в това ЛСКП не създава отношения професионален клиент или доверителни отношения между вас и нас.

9.  Права на интелектуална собственост

9.1 Вие потвърждавате, че всички права на интелектуална собственост върху СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ и всички съпътстващи документи навсякъде по света принадлежат на Лицензодателя, че ви се отдава лиценз за правата върху СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ (а не ви се продават) и че нямате права върху или към СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, различни от правото да го използвате в съответствие с условията на настоящото ЛСКП.

9.2 Вие потвърждавате, че нямате право да получавате достъп до изходния код на Софтуера.

10. Описание на други права и ограничения

10.1 Освен ако не е изрично посочено в настоящото ЛСКП или както е разрешено от който и да е местен закон, вие се задължавате:

(a)  да не копирате СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, освен когато такова копиране е случайно при нормалната употреба на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ или когато е необходимо за целите на архивиране или оперативна сигурност;

(b) да не отдавате под наем, на лизинг, подлицензирате, заемате, превеждате, обединявате, адаптирате, променяте или модифицирате СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ;

(c)  да не правите промени или модификации на целия или на която и да е част от СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, нито да позволявате СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ или която и да е част от него да се комбинира или включва в други програми;

(d)  да не разглабяте, декомпилирате, извършвате реверсивен инженеринг или да създавате производни произведения, базирани на целия или която и да е част от СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, нито да се опитвате да правите каквото и да е подобно нещо освен до степента, в която подобни действия не могат да бъдат забранени, тъй като са от съществено значение за постигане на оперативната съвместимост на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ с друга софтуерна програма и при условиe че информацията, получена от вас по време на такива дейности:

(i)  се използва само за целите на постигане на оперативна съвместимост на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ с друга софтуерна програма;

(ii) не се разкрива или съобщава излишно без нашето предварително писмено съгласие, на която и да е трета страна;

(iii)  не се използва за създаване на софтуер, който по същество е подобен на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ;

(e) гарантира, че СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ се използва от вас в съответствие с условията на настоящото ЛСКП;

(f)  включва нашата бележка за авторски права на всички цели или частични копия, които правите на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ на какъвто и да е носител;

(g) не предоставя или по друг начин да осигурява достъп до СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ изцяло или частично (включително, но не само списъци с програми, списъци с обекти и изходни програми, обектен код и изходен код) под каквато и да е форма на друго лице, различно от вас, без предварително писмено съгласие от нас;

(h) отговаря на всички приложими технологични проверки или закони и разпоредби за износ.

11. Услуги по поддръжка

11.1  Лицензодателят може да ви предостави услуги по поддръжка, свързани със  СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ („Услуги по поддръжка“). Предоставеният ви като част от Услугите по поддръжка допълнителен софтуерен код, ще се счита за част от СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ и е предмет на общите условия на настоящото ЛСКП.

12. Политика за поверителност

12.1 Знаем, че вашата лична информация е важна за вас, така че тя е важна и за нас. С използването на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ вие също се съгласявате, че можем да обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност, така че, моля, прочетете я тук.

13. Прекратяване

12.1 Вие се съгласявате, че ние можем по наше собствено усмотрение, по всяко време и по каквато и да е причина да прекратим настоящото ЛСКП, включително ако смятаме, че сте нарушили или сте действали в противоречие с буквата или духа на настоящото ЛСКП. При прекратяване по каквато и да е причина:

(a)  всички права, предоставени ви по настоящото ЛСКП, се прекратяват;

(b) трябва незабавно да прекратите всички дейности, разрешени от настоящото ЛСКП; и

(c) трябва незабавно и окончателно да изтриете или премахнате СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ от всяко устройство, което притежавате, и незабавно да унищожите всички копия на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, които са във ваше притежание, покровителство или контрол към този момент и в случай на унищожаване да удостоверите, че то е извършено.

13.2 Ако сте закупили абонамент за Mediately PRO и настоящото ЛСКП е прекратено не по ваша вина, ние ще ви възстановим пропорционалната сума на таксите по начина, който сте използвали за плащане.

14. Ние не носим отговорност за други уебсайтове, които отваряте чрез връзки

14.1 СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ може да съдържа връзки към други независими уебсайтове, които не са предоставени от нас. Такива независими уебсатове не са под наш контрол и не носим отговорност и не сме проверили или одобрили тяхното съдържание или техните политики за поверителност (ако има такива).

14.2 Ще трябва да направите своя собствена независима преценка дали да използвате такива независими сайтове, включително дали да купувате продукти или услуги, предлагани от тях.

15. Отказ от гаранции

15.1 Лицензодателят изрично се отказва от всякакви гаранции за СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ. СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ се предоставя „във вида, в който е“ без никакви изрични или подразбиращи се гаранции за продаваемост, ненарушение или пригодност за определена цел. Лицензодателят не гарантира и не поема отговорност за точност или пълнота на информация, текст, графики, връзки или други елементи, съдържащи се в СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ. Лицензодателят не дава гаранции по отношение на каквато и да е вреда, която може да бъде причинена от предаването на компютърен вирус, червей, бомба със закъснител, логическа бомба или друга подобна компютърна програма. Лицензодателят освен това изрично се отказва от всякакви гаранции или представителства към Упълномощени потребители или към която и да е трета страна.

16. Ограничаване на отговорността

16.1 Вие потвърждавате, че СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ не е разработен, за да отговори на вашите индивидуални изисквания, включително всякакви специфични изисквания за киберсигурност, на които може да подлежите съгласно законодателството или по друг начин. Затова вие носите отговорност да гарантирате, че възможностите и функциите на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ отговарят на вашите изисквания.

16.2 Ние предоставяме само СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ и само за вътрешна употреба от вас, и вие се съгласявате да не използвате Софтуера или Документите за каквито и да било цели на препродажба.

16.3 Ние няма да носим отговорност пред вас за каквито и да било загуби или щети, независимо дали в нарушение на договора на установено със закона задължение, или по друг начин, дори ако е предвидимо, произтичащ от или във връзка с използване или невъзможност за използване на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ. По-специално, ние няма да носим отговорност за:

(a)  загуба на печалби, продажби, бизнес или приходи;

(b)  прекъсване на дейността;

(c) загуба на очаквани спестявания;

(d)  загуба на бизнес възможност или добра търговска репутация; или

(e) всякакви непреки или последващи загуби или щети.

16.4 Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, когато това би било незаконно. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност или небрежност на нашите служители, агенти или подизпълнители, и за измама или измамно погрешно представяне.

17. Клауза за потребителя

17.1 Ако вие сте потребител, т.е. физическо лице, придобиващо и/или използващо нашите услуги за цели извън вашата професионална или доходоносна дейност, членове 15 и 16 не се прилагат за вас, а вместо това се прилагат разпоредбите на настоящия член 17.

17.2 Моля, имайте предвид, че нашият СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ е предназначен за домашна лична употреба. Вие се съгласявате, че няма да използвате СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ за търговски или бизнес цели и че ние не носим отговорност към вас в случай на загуба на печалба, бизнес, спиране на търговски дейности или загуба на бизнес възможности.

17.3 Ако сте потребител, имате право в 14-дневен срок да се откажете от договора. В този случай не сте длъжни да посочите мотиви за решението си. Периодът на оттегляне ще започне в деня на покупка на вашия абонамент за Mediately Pro. За да заявите възстановяване на сума, посетете уеб страницата на платформата, откъдето сте направили покупката. Ако сте направили покупката през iOS, посетете уеб страницата на Apple от тук. Ако сте направили покупката през Android, посетете уеб страницата на Google от тук.

17.4 Съгласно разпоредбите на приложимото законодателство за защита на потребителите, ние ви предоставяме гаранция за съответствие на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ и неговите актуализации със субективните и обективните изисквания за съответствие.

17.5  В случай на несъответствие на нашия СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ, можете да подадете жалба с имейл до support@mediately.com. Процедурата по обжалване е конфиденциална. След подаването ние ще ви изпратим потвърждение за получаване в рамките на 10 работни дни и ще ви информираме за очакваната продължителност на процедурата по обжалване. Ще ви държим в течение за процеса

17.6 Ние ще определим дали заявените несъответствия съществуват и дали изискванията са изпълнени, след което ще ви предложим средства за отстраняване на липсата на съответствие. Ако тези условия са изпълнени, можете да заявите да възстановим безплатно СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ в рамките на разумен срок от получаване на вашето известие. Ако възстановяването на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ не е осъществим вариант, в съответствие с приложимото законодателство за защита на потребителите имате правото да изискате частично или пълно възстановяване на сумата и можете да изискате обезщетение за настъпилите щети.

17.7 Бихме искали да ви информираме, че не признаваме доставчици на извънсъдебно уреждане на потребителски спорове. Като доставчик на онлайн покупки на територията на Република Словения, публикуваме електронна връзка към платформата за онлайн разрешаване на потребителски спорове („платформа SPRS“), достъпна на следната връзка http://ec.europa.eu/odr.

18. Отказ от медицинска отговорност

18.1 СОФТУЕРНИЯТ ПРОДУКТ е предназначен само за образователни и информационни цели и не служи за медицинска консултация или професионални услуги. Информацията, получена чрез използването на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, не е заместител на никакъв вид професионален съвет. Информацията, получена чрез използването на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ, не трябва да се използва за диагностициране или лечение на здравословен проблем или заболяване.

19. Комуникация между нас

19.1 Можем да актуализираме условията на настоящото ЛСКП по всяко време, след като ви известим в съответствие с настоящия Член 19. Непрекъснатото използване на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ след предполагаемото получаване и връчване на известието съгласно Член 19.2 означава, че приемате условията на настоящото ЛСКП във вида, в който е променено. Ако не желаете да приемете условията на ЛСКП (във вида, в който е променено), трябва незабавно да спрете да използвате и осъществявате достъп до Софтуера и Документа след предполагаемото получаване и връчване на известието.

19.2 Ако се налага да се свържем с вас, ще направим това чрез имейл адреса, който сте предоставили при вашата поръчка или регистрация на СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ.

20. Други разпоредби

20.1 Можем да прехвърлим правата и задължения по настоящото ЛСКП на друго лице, но това няма да засегне вашите права или задължения по настоящото ЛСКП.

20.2 Можете да прехвърлите правата или задълженията си по настоящото ЛСКП на друго лице с нашето писмено съгласие.

20.3 Настоящото ЛСКП и всеки документ, изрично посочен в него, съставлява цялото споразумение между нас и отменя и анулира всички предходни споразумения, обещания, уверения, гаранции, декларации и разбирателства между нас, писмени или устни, свързани с неговия предмет. Вие се съгласявате, че няма да имате средства за правна защита по отношение на изявления, декларации, уверения или гаранции (независимо дали са направени невинно или поради небрежност), които не са посочени в настоящото ЛСКП или който и да е друг документ, изрично посочен в него. Вие се съгласявате, че няма да имате претенции за погрешно представяне по невинност или поради небрежност или погрешно твърдение поради небрежност, въз основа на което и да е изявление в този Лиценз или който и да е друг документ, изрично посочен в него.

20.4 Ако не успеем да настояваме за изпълнение на някое от задълженията ви по настоящото ЛСКП или ако не наложим правата си върху вас, или ако се забавим да направим това, това няма да означава, че сме се отказали от правата си срещу вас и няма да означава, че не е необходимо да спазвате същите задължения. В случай че ви опростим неизпълнение на вашите задължения, ще направим това само писмено, и това няма да означава, че автоматично ще ви опростим всяко следващо неизпълнение на вашите задължения.

20.5 Всяко условие на настоящото ЛСКП действа отделно. Ако съд или компетентен орган реши, че някое от тях е незаконно или неприложимо, останалите условия ще останат в пълна сила и действие.

20.6 Настоящото ЛСКП и всякакви спорове или искове, произтичащи от него, се уреждат от словенското законодателство. И двете страни неотменимо се съгласяваме с изключителната юрисдикция на съдилищата в Словения.

Последна актуализация: 10.02.2024 г.

Drugs app phone

Използвайте приложението Mediately

По-бързо получаване на информация за лекарство.

Сканирайте с камерата на телефона си.
4.9

Над 36k оценки

Използвайте приложението Mediately

По-бързо получаване на информация за лекарство.

4.9

Над 36k оценки

Използваме бисквитки Бисквитките ни помагат да осигурим най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече за това как използваме бисквитки в нашата Политика за бисквитките.