Търсене на лекарства по-бързо. Опитайте с проверка на взаимодействията.
Търсене на лекарства по-бързо. Опитайте с проверка на взаимодействията.

Политика за поверителност

В нашата компания, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Любляна, ние уважаваме поверителността ви, но, за да разглеждате нашия уебсайта https://mediately.com/bg („Уебсайт“) илиприложението Mediately Регистър лекарства(„Приложението“) от Вас се изисква да ни предоставите някои от Вашите лични данни („Данни“).

С този документ („Политика за поверителност“) в съответствие с член 13 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2019 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните; „GDPR“), ние регулираме информацията на субектите на данни кога и как обработваме вашите данни в нашата компания, за каква цел, как ги съхраняваме и защитаваме, тъй като искаме да Ви уверим, че обработваме Вашите данни прозрачно и сигурно. Можете също така да се информирате за Вашите права във връзка с данните, които съхраняваме за Вас, и как да упражните тези права.

В допълнение, ние си запазваме правото да правим промени и/или актуализации на тази Политика за поверителност. Когато промените са такива, че ни задължават да Ви уведомим, ние ще Ви уведомим директно. В противен случай Ви молим да наблюдавате съдържанието на тази Политика за поверителност от време на време, за да сте сигурни, че сте запознати и сте съгласни с нейното съдържание.

Администратор на данни

Администраторът на данните сме ние, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Любляна, имейл: support@mediately.com.

Какви данни събираме, с каква цел и на какво правно основание?

Съгласно член 4, параграф 1 от GDPR, Данни са всяка информация, която е свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Следователно това е информация, която ви идентифицира като конкретно или идентифицируемо лице.

Събираме, обработваме и съхраняваме Вашите данни, за да Ви осигурим лесен достъп до нашето съдържание на Уебсайта и/или Приложението и да Ви предоставим услугите, които сте поискали.

Регистрация и потребителски акаунт

Ако желаете, можете да създадете потребителски акаунт на нашия уебсайт или в нашето приложение и да получите достъп до нашето съдържание като регистриран потребител.

В този случай, за да активираме и регистрираме Вашия потребителски акаунт, ние събираме и обработваме следните видове данни от Вас за следните цели:

a. Име.Вашето собствено име и фамилия (важи за лекари, ветеринари, зъболекари и фармацевти).

Ние събираме тези данни за целите на изпълнение на договор с Вас и/или за изпълнение на всяко (пред)договорно задължение, за целите на регистрация (създаване на потребителски акаунт) на уебсайта и/или Приложението, за целите на всякаква комуникация във връзка с потребителския акаунт и за целите на потвърждаване на Вашата самоличност като член на професионалната общественост. Уебсайтът и/или Приложението са предназначени предимно за използване от професионална общност, която се сблъсква с лекарства в работата си;

b. Имейл адрес. Вашият личен или бизнес имейл адрес.

Ние събираме тези данни за целите на изпълнение на договор с Вас и/или за изпълнение на всяко (пред)договорно задължение, за целите на регистрация (създаване на потребителски акаунт) на уебсайта и/или Приложението, тъй като имейл адресът се използва като име за Вашия потребителски акаунт. В допълнение, ние събираме и обработваме тези данни за целите на управление на Вашия потребителски акаунт, включително, но не само, потвърждаване на регистрация, забравена парола, промяна на парола, прекратяване на Вашия потребителски акаунт, уведомяване за промени в тази Политика за поверителност за субектите на данни, други необходими действия във връзка с управлението на Вашия потребителски акаунт;

С цел изпращане на бюлетини и други комуникации относно информация за нови функции в приложението, бюлетини и анкети относно работата и използването на приложението, ние събираме и обработваме данните с цел осъществяване на нашия законен интерес да Ви информираме, като потребител, за всички актуализации и промени в приложението;

Ако се регистрирате за нашите маркетингови и други бюлетини, ние събираме данните на основата на Вашето съгласие.

c. Обръщение. Вашата професионална титла. 

Ние събираме тези данни с цел изпълнение на договор с Вас и/или за изпълнение на всяко (пред)договорно задължение, с цел да Ви позволим да получите достъп и да адаптирате уебсайта и/или приложението според към Вашето професионално звание. Ние ограничаваме определено професионално съдържание до специалисти, които са упълномощени да предписват лекарства (като лекари и фармацевти);

d. Специализация и подспециализация. Вашата медицинска специализация или подспециализация (това се отнася за лекари и зъболекари).

Ние събираме тези данни за целите на изпълнение на договор с Вас и/или за изпълнение на всяко (пред)договорно задължение, с цел потвърждаване на самоличността на професионалната общност, която предписва лекарства. Ние също събираме и обработваме тези данни за целите на персонализиране на уебсайта и/или приложението според специалността и подспециалността на потребителя, тъй като категоризирането ни улеснява при показването на подходящи клинични инструменти, новини и промоционално съдържание според Вашата избрана специалност и подспециалност;

e. Институция. Информация за Вашата заетост (това се отнася за лекари, ветеринари, зъболекари и фармацевти).

Събираме тази информация, за да изпълним договор с вас и/или за да изпълним дадено (пред)договорно задължение, с цел потвърждаване на самоличността на членовете на професионалната общност, които предписват лекарства;

f. Специалност. Вашата специалност (това се отнася за студенти).

Събираме информацията, за да изпълним договор с вас и/или да изпълним дадено (пред)договорно задължение, с цел идентифициране на студенти по медицина и фармация, които ще станат членове на професионалната общност в бъдеще и по този начин ще имат право на достъп до професионално съдържание, предназначено за съответната професионална общност;

g. Subscriber_id. Уникална комбинация от цифри и букви, генерирана на случаен принцип при първата Ви регистрация.

Събираме тези данни във връзка с изпълнение на договор с Вас и/или за изпълнение на дадено (пред)договорно задължение, за организиране и извършване на плащания, когато решите да се абонирате за платената част на уебсайта или приложение Уебсайтът и/или приложението са предназначени предимно за използване от професионална общност, която работи с лекарства.

Технически данни за уебсайта

Тъй като уебсайтът е хостван на уеб сървър, ние също събираме определени технически данни за Вашето посещение, когато разглеждате уебсайта, включително, но не само, Вашия адрес на интернет протокол (IP), тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часовата зона, типове и версии на добавки за браузъра и друга технология на устройствата, които използвате за достъп до уебсайта.

Информация за използването на приложението

В хода на използването на приложението ние събираме и обработваме следните данни, свързани с Вашия потребителски акаунт:

a. датата на последно използване на приложението.

Събираме и обработваме тези данни, за да упражняваме нашето законно право, с цел управление на автоматичното прекратяване и изтриване на Вашия потребителски акаунт, тъй като автоматично изтриваме Вашия потребителски акаунт след 3 години на неактивност, заедно с всички свързани данни. Ще Ви уведомим предварително за изтриването на вашия потребителски профил;

b. списък на инструментите, лекарствата и МКБ-10 кодовете, които сте добавили към любими.

Ние събираме и обработваме тези данни, за да упражним нашия легитимен интерес, за да Ви позволим да синхронизирате всички Ваши любими инструменти, лекарства и MKB-10 кодове на всички Ваши електронни устройства (телефони, таблети, компютри).

Ние ще получаваме, обработваме и използваме Вашите данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако основателно смятаме, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Данните за цел, която е несъвместима с първоначалната цел, ние ще Ви информираме незабавно и ще Ви обясним правното основание, което ни позволява да го направим. За всякакви допълнителни разяснения относно правното основание и целите за обработка на Вашите данни, моля, свържете се с нас.

Как събираме данните?

Получаваме Вашата информация от Вас по различни начини, но по-специално когато:

 • се свържете с нас чрез електронна поща, телефон или по друг начин;
 • се регистрирате на нашия уебсайт или приложение;
 • се абонирате за нашия бюлетин или маркетингови съобщения;
 • добавяте средство, лекарство или код MKB-10 към вашите „любими“;
 •  ни изпращате обратна връзка или се свързвате с нас по друг начин.

Също така автоматично събираме определена технически данни за Вашето оборудване, браузъри и модели, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Събираме този тип информация, използвайки бисквитки и други подобни технологии. Можете да прочетете повече за бисквитките в нашата Политика за бисквитки (https://pharma.mediately.co/cookie-policy).

Прехвърляме ли Данните на трети страни?

Не споделяме, не продаваме, не маркетираме и по никакъв друг начин не прехвърляме Вашите данни на трети страни без Вашето изрично съгласие.

Сътрудничим си също с някои бизнес партньори, намиращи се извън ЕС, включително:

 • Mailchimp (www.mailchimp.com) е базиран извън ЕС, обработката на определени данни включва трансфер на данни извън ЕС. В резултат на това, с Вашето изрично съгласие (ако кликнете на „ДА“ при абониране за нашите известия, бюлетини или маркетингови имейли), можем да споделим следните данни с този бизнес партньор за описаната цел:

Ние споделяме Вашия имейл адрес, заглавие и указание за специализация и подспециализация с трета страна извън ЕС за с цел изпращане на известия, бюлетини и маркетингови имейли. Нашето сътрудничество с Mailchimp ни позволява да изпращаме имейли безопасно и защитено само до онези получатели, за които действително е предназначен имейлът с конкретното съдържание (напр. само до професионална публика с конкретна титла и специализация). Това предотвратява масово и ненужно изпращане на имейли до останалите потребители на уебсайта и/или приложението, за които съдържанието не е специално предназначено. Правилата за поверителност на Mailchimp са достъпни на адрес https://mailchimp.com/legal/

 • RevenueCat (https://www.revenuecat.com/) е базирана извън ЕС, обработката на определени данни включва прехвърляне на данни извън ЕС. Ако решите да се абонирате за платената част на уебсайта/приложението, Ви информираме, че споделяме следните данни с този бизнес партньор във връзка с описаната цел:

Споделяме с трета страна извън ЕС вашия subscriber_id, което представлява комбинация от цифри и букви генерирана на случаен принцип при първата Ви регистрация в уебсайта или приложението, за да можем да направим и да управляваме плащанията за използване на уебсайта/приложението, когато решите да се абонирате за платената част на уебсайта/приложението. Сътрудничеството ни с RevenueCat ни позволява да правим плащания за абонаменти и да управляваме потребителски данни, когато решите да се абонирате за платената част на уебсайта/приложението. Можете да намерите Политиката за поверителност на Revenue Cat на https://www.revenuecat.com/privacy/

Не споделяме останалите данни с други трети страни и не ги прехвърляме в трети държави.

Възможно е обаче да споделим връзка към сайтове или услуги на трети страни на нашия уебсайт или приложение. Такива трети страни имат собствена и независима Политика за поверителност. В резултат на това ние не носим отговорност за споделеното съдържание и връзки. Ние обаче искаме да защитим репутацията и сигурността на нашите услуги и сме на разположение да Ви предоставим всякаква информация, ако споделените връзки не отговарят на Вашите критерии за сигурност и поверителност.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Ние обработваме и съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото изисква целта, за която са събрани. Ние ще запазим Вашите данни за период от 3 години след последното използване на Вашия потребителски акаунт на уебсайта или в приложението. След изтичане на този период на съхранение потребителските акаунти и всички данни, свързани с Вас, ще бъдат автоматично изтрити.

По всяко време на периода на съхранение имате възможност да редактирате, изтегляте или изтриете каквито и да е Ваши Данни във Вашия потребителски акаунт на Уебсайта или Приложението под раздела „Потребителски акаунт“ , както е обяснено в следващия раздел. Можете също така да получите конкретна информация относно периода на съхранение на Вашите данни, като се свържете с нас на данните за контакт, посочени в началото на тази Политика за поверителност.

След изтичането на срока за съхранение, данните ще бъдат безвъзвратно изтрити и правото на достъп, правото на изтриване, правото на корекция и правото на преносимост на данните вече не могат да бъдат упражнявани след изтичането на срока за съхранение.

Как мога да получа достъп до данните, които събирате и обработвате за мен?

Можете да получите достъп до данните, свързани с вашия потребителски акаунт на уебсайта и/или приложението, по всяко време, като влезете в потребителския си акаунт на уебсайта или приложението. Можете да използвате следните функции:

a. Редактиране: можете да редактирате всички данни, съхранявани във Вашия потребителски акаунт;

b. Изтегляне: можете да изтеглите всички данни, съхранявани във Вашия потребителски акаунт;

c. Изтриване: можете да изтриете своя потребителски акаунт по всяко време по Ваше желание, което също ще изтрие всички данни, свързани с Вашия потребителски акаунт.

Можете да осъществявате достъп и да редактирате Данните във Вашия потребителски акаунт по следните начини:

Приложение

Потребители на Android:

 1. На началния екран на приложението кликнете върху трите вертикални точки в горния десен ъгъл и изберете раздела „Настройки“;
 2. Изберете подраздела „Потребителски акаунт“.

Потребители на iOS:

 1. На началния екран на приложението, кликнете върху „Настройки“ в долната дясна част;
 2. Кликнете върху името си под заглавието „Потребителски акаунт“.

Уебсайт

 1. Кликнете върху „Настройки“ в горния десен ъгъл на уебсайта;
 2. Изберете раздела „Потребителски акаунт“.

В допълнение към горното Вие имате следните права по всяко време във връзка с данните, които събираме и обработваме:

a. Оттегляне на съгласието Ви по всяко време. Имате право да оттеглите съгласието, когато преди това сте дали съгласието си за обработка на Вашите данни. 

b. Възражение срещу обработването на Вашите данни. Имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни, ако обработката се извършва на правно основание, различно от съгласието.

c. Достъп до Вашите данни. Имате право да разберете дали данните Ви се обработват от нас, да получите информация относно някои аспекти на обработката и да получите копие на обработваните данни.

d. Проверка и изискване на корекция. Имате право да проверите точността на Вашите данни и да поискате те да бъдат актуализирани или коригирани.

e. Ограничаване на обработката на Вашите данни. Имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на Вашите данни. В този случай, ние няма да обработваме Вашите данни за друга цел, освен за съхранение.

f. Получаване на Вашите данни и тяхното прехвърляне към друг администратор. Имате право да получите Вашите данни в структуриран, общоприет и машинно четим формат и, ако е технически възможно, да бъдат прехвърлени към друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че данните се обработват чрез автоматизирани средства и че обработката се основава на Вашето съгласие, на договор, в който сте страна, или на преддоговорни задължения от него.

g. Подаване на жалба. Имате право да внесете иск пред съответната им организация за защита на данните. 

Как защитаваме Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни в защитена база данни, която е достъпна само за ограничен брой служители, в съответствие със специфичните права, предоставени за достъп до такава защитена база данни. Всички служители са задължени по договор да пазят данните поверителни и достъпът до тези данни се регистрира и подлежи на проверка.

Предаването на данни между приложението или уебсайта и сървъра, както и между сървъра и базата данни, е защитено с технологията, наречена Secure Socket Layer (SSL), използвайки сертификати, издадени от основен сертификатен орган.

Нашите уеб сървъри се актуализират редовно с най-новите корекции за сигурност.

Как нашият уебсайт обработва сигналите „Не проследявай“?

Нашият уебсайт и приложение не поддържат заявки „Не проследявай“. За да определите дали някоя от независимите услуги, използвани от нас, се придържа към изискванията „Не проследявай“, моля, прочетете техните Политики за поверителност.

Промени в тази Политика за поверителност

Запазваме си правото да правим промени в тази Политика за поверителност. Всяка промяна в тази Политика за поверителност ще бъде публикувана на нашия уебсайт и приложение. Чрез използването на уебсайта и/или приложението Вие потвърждавате, че приемате и се съгласявате с цялото съдържание на тази Политика за поверителност.

Последна промяна: 21.3.2024 r.

Drugs app phone

Използвайте приложението Mediately

По-бързо получаване на информация за лекарство.

Сканирайте с камерата на телефона си.
4.9

Над 36k оценки

Използвайте приложението Mediately

По-бързо получаване на информация за лекарство.

4.9

Над 36k оценки

Използваме бисквитки Бисквитките ни помагат да осигурим най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече за това как използваме бисквитки в нашата Политика за бисквитките.