Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Všetky nástroje
eGFR (CKD-EPI, MDRD)

eGFR (CKD-EPI, MDRD)

Pre zobrazenie výsledku odpovedzte na všetky otázky

Ďalšie informácie

Vytlačiť alebo uložiť ako PDF
Inštrukcie a referencie

Upozornenie

Tento nástroj je určený iba na vzdelávacie účely, pričom nepredstavuje odbornú lekársku pomoc a ani ju nenahrádza. Nemal by byť používaný na lekársku diagnostiku a/alebo liečbu.
Všeobecný opis
Odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie (eGFR) je jedným z kľúčových ukazovateľov funkcie obličiek. Na jej výpočet je možné použiť niekoľko rovníc; väčšina z nich používa vek, pohlavie, sérový kreatinín a/alebo cystatín C. Použitie etnickej príslušnosti ako jedného z parametrov sa v poslednom čase neodporúča.

Rovnica MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) študijnej skupiny pre eGFR bola jednou z prvých rovníc použitých na výpočet eGFR. V roku 2009 bola kvôli väčšej presnosti do značnej miery nahradená rovnicou CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Následne bola vyvinutá rovnica 2021 CKD-EPI; tá nezahŕňa koeficient etnickej príslušnosti a je označovaná ako majúca vhodné výkonnostné charakteristiky bez toho, aby neúmerne ovplyvňovala akúkoľvek skupinu jednotlivcov. Jej presnosť môže byť navyše zlepšená použitím oboch filtračných markerov (kreatinínu a cystatínu C).

Rovnica 2009 CKD-EPI bola schválená v 2012 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Rovnica 2021 CKD-EPI je momentálne odporúčaná organizáciami National Kidney Foundation (NKF) a American Society of Nephrology (ASN) Task Force.

CKD štádiá a referenčné hodnoty

Normálna funkcia obličiek alebo štádium 1: ≥ 90 ml/min/1,73 m²
Štádium 2: 60 – 89 ml/min/1,73 m²
Štádium 3a: 45 – 59 ml/min/1,73 m²
Štádium 3b: 30 – 44 ml/min/1,73 m²
Štádium 4: 15 – 29 ml/min/1,73 m²
Štádium 5: < 15 ml/min/1,73 m²
CKD: chronické ochorenie obličiek

Vzorce

MDRD:
eGFR = 175 × SCr(µmol/l)-1,154 × vek-0,203 × 0,742 [ak je pacientom žena] × 1,212 [ak je pacient tmavej pleti]
CKD-EPI 2009:
eGFR = 141 × min(SCr/κ, 1)α × max(SCr/κ, 1)−1,209 × 0,993vek × 1,018 [ak je pacientom žena] × 1,159 [ak je pacient tmavej pleti]

κ = 0,7 (žena) alebo 0,9 (muž)
α = −0,329 (žena) alebo −0,411 (muž)
CKD-EPI 2021 kreatinín:
eGFR = 142 × min(SCr/κ, 1)α × max(SCr/κ, 1)−1,200 × 0,9938vek × 1,012 [ak je pacientom žena]

κ = 0,7 (žena) alebo 0,9 (muž)
α = –0,241 (žena) alebo –0,302 (muž)
CKD-EPI 2021 kreatinín-cystatín C:
eGFR = 135 × min(SCr/κ, 1)α × max(SCr/κ, 1)−0,544 × min(SCys/0,8, 1)−0,323 × max(SCys/0,8, 1)−0,778 × 0,9961age × 0,963 [ak je pacientom žena]

κ = 0,7 (žena) alebo 0,9 (muž)
α = −0,219 (žena) alebo −0,144 (muž)

Referencie

Levey, Andrew S., et al. "Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate." Annals of internal medicine 145.4 (2006): 247-254.
Levey, Andrew S., et al. "A new equation to estimate glomerular filtration rate." Annals of internal medicine 150.9 (2009): 604-612.
Inker, Lesley A., et al. "New creatinine-and cystatin C–based equations to estimate GFR without race." New England Journal of Medicine 385.19 (2021): 1737-1749.
Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. "KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease." Kidney Int Suppl 3.Supl. 1 (2013): 1-150.
Delgado, Cynthia, et al. "A unifying approach for GFR estimation: recommendations of the NKF-ASN task force on reassessing the inclusion of race in diagnosing kidney disease." American Journal of Kidney Diseases (2021).

Verzia

5 (7.9.1)

O tomto nástroji

Odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie (eGFR) je jedným z kľúčových ukazovateľov funkcie obličiek. Na jej výpočet je možné použiť niekoľko rovníc; väčšina z nich používa vek, pohlavie, sérový kreatinín a/alebo cystatín C. Použitie etnickej príslušnosti ako jedného z parametrov sa v poslednom čase neodporúča.

Rovnica MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) študijnej skupiny pre eGFR bola jednou z prvých rovníc použitých na výpočet eGFR. V roku 2009 bola kvôli väčšej presnosti do značnej miery nahradená rovnicou CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Následne bola vyvinutá rovnica 2021 CKD-EPI; tá nezahŕňa koeficient etnickej príslušnosti a je označovaná ako majúca vhodné výkonnostné charakteristiky bez toho, aby neúmerne ovplyvňovala akúkoľvek skupinu jednotlivcov. Jej presnosť môže byť navyše zlepšená použitím oboch filtračných markerov (kreatinínu a cystatínu C).

Rovnica 2009 CKD-EPI bola schválená v 2012 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Rovnica 2021 CKD-EPI je momentálne odporúčaná organizáciami National Kidney Foundation (NKF) a American Society of Nephrology (ASN) Task Force.
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.