Vzdelávanie

Registráciou vstupujete do základného bezplatného tarifu. Vyberte si svoju špecializáciu a prezerajte si obsah prispôsobený vašim potrebám.
Zaregistrovať sa

Pre iné špecializácie

Článok
Nové

Bimekizumab – nová možnosť liečby pre psoriatickú artritídu a axiálnu spondylartritídu

Tento edukačný článok Vám poskytne aktuálni informáce o bimekizumab, prvom inhibítore interleukínu (IL) 17A a 17F pre liečbu aktívnej formy psoriatickej artritídy (PsA) a aktívnej axiálnej spondylartritídy (axSpA).

30 minút
Neakreditovaný
Článok

Identifikácia pacientok s horšou prognózou u metastatického karcinómu prsníka, rozpoznanie a liečba

Pacientky s metastatickým karcinómom prsníka podstupujú chronickú inkurabilnú liečbu s cieľom predĺženia života a zachovania jeho kvality. Aj v prípade metastatického ochorenia je dôležité identifikovať pacientky, ktoré budú rýchlo progredovať a budú vyžadovať agresívnejší terapeutický prístup. Naopak v prípade indolentného ochorenia pripadá do úvahy aj lokálna liečba primárneho tumoru alebo metastáz. Práve kvôli správnemu manažmentu a individuálnemu prístupu je nevyhnutné poznanie prognostických ukazovateľov pri metastatickom ochorení.

20 minút
2 kredity
Článok

Inhibítory CDK4/6 v liečbe včasného karcinómu prsníka

Karcinóm prsníka je celosvetovo najčastejšie sa vyskytujúca malignita u žien a súčasne druhá najčastejšia príčina úmrtia v ženskej populácii. Najčastejším podtypom sú nádory s pozitívnou expresiou hormónových receptorov (HR+), tzv. luminálne nádory, ktoré predstavujú približne 75 %. Väčšina pacientov s včasným karcinómom prsníka s HR+ je vyliečená chirurgiou, rádioterapiou (RT) a chemoterapiou (CHT), ak je to indikované, s následnou adjuvantnou endokrinnou liečbou (ET). Stále však pretrváva riziko skorej aj neskorej recidívy HR+ EBC a toto riziko koreluje so štádiom a biologickým podtypom. Napriek pokroku dosiahnutému v súčasnej terapii, môže jedna pätina pacientok recidivovať počas prvých 10 rokov. Inhibítory cyklín-dependentných kináz zohrávajú kľúčovú úlohu v liečbe luminálnych/HER2 negatívnych nádorov prsníka, a to nielen v liečbe metastatického ochorenia,ale aj v adjuvantnej liečbe rizikových pacientok. Máme k dispozícii tri lieky: palbociklib, ribociklib a abemaciklib. Dva inhibítory CDK4/6 (ribociklib a abemaciklib) preukázali vysokú protinádorovú aktivitu v adjuvantnej liečbe s akceptovateľným profilom toxicity. Pacientom s HR+ EBC (s N+) s vysokým rizikom recidívy, schválenie abemaciclibu na základe štúdie monarchE ponúklo liečbu, ktorá môže zlepšiť ich dlhodobé prežívanie. Navyše máme k dispozícii aj pozitívne výsledky štúdie NATALEE s ribociklibom. Je však nutné jasne cieľom definovať skupinu pacientov, ktorí majú z liečby ciklibmi v adjuvancii najväčší prínos.

20 minút
2 kredity

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

App StoreAplikácia pre Android na Google Play
Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.