Všetky nástroje
Klírens kreatinínu

Klírens kreatinínu

Pre zobrazenie výsledku odpovedzte na všetky otázky

Ďalšie informácie

Vytlačiť alebo uložiť ako PDF
Inštrukcie a referencie

Upozornenie

Tento nástroj je určený iba na vzdelávacie účely, pričom nepredstavuje odbornú lekársku pomoc a ani ju nenahrádza. Nemal by byť používaný na lekársku diagnostiku a/alebo liečbu.
Obecný opis
Vzorec pre výpočet clearance kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta (C-G ClCr) je osvedčená metóda predikcie renálnych funkcií. Jeho zotrvanie v klinickej praxi viedlo k tomu, že bolo používanie vzorca zavedené aj vo farmakokinetických štúdiách a v návodoch pre dávkovanie liekov. Od svojho vzniku v roku 1976 bol vzorec overený v mnohých klinických štúdiách. Vzorec podľa Cockcrofta a Gaulta je hlavnou metódou predikcie renálnych funkcií používanou farmaceutickým priemyslom na stanovenie úprav dávkovania s ohľadom na renálne parametre. Kombinácia uznanej validity a úloha v dávkovaní u pacientov s renálnym postihnutím potvrdzuje užitočnosť zavedenia C-G ClCr vzorca do klinickej praxe.

Vzorec

CrCl = ((140 – vek) × hmotnosť × (1 pre mužov a 0,85 pre ženy))/(72 × kreatinín [mg/dl])

Referencie

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Verzia

5 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerciaKariéra
© Mediately v.9.4.0
STIAHNITE SI APLIKÁCIU