Všetky nástroje
BMI

BMI

BMI

Ďalšie informácie

Vytlačiť alebo uložiť ako PDF
Inštrukcie a referencie

Upozornenie

Tento nástroj je určený iba na vzdelávacie účely, pričom nepredstavuje odbornú lekársku pomoc a ani ju nenahrádza. Nemal by byť používaný na lekársku diagnostiku a/alebo liečbu.
Obecný opis
Body mass index (BMI) je najbežnejšie používaná antropometrická metóda merania obezity a vypočíta sa ako podiel váhy jedinca v kilogramoch a výšky v metroch na druhú.

Referenčné hodnoty

Ťažká podvýživa
< 16
Stredná podvýživa
16–16,99
Mierná podváha
17–18,49
Normálna hmotnosť
18,5–24,99
Nadváha
25–29,99
Obezita I. stupňa
30–34,99
Obezita II. stupňa
35–39,99
Obezita III. stupňa
≥ 40

Vysvetlenie

Body Mass Index je jednoduchý index hmotnosť/výška, ktorý sa bežne používá ku klasifikácii podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Je definován ako hmotnosť v kg vydelená štvorcom výšky v metroch (kg/m²)

Vzorec

BMI = hmotnosť / výška²

Referencie

Keys, Ancel; Fidanza, Flaminio; Karvonen, Martti J.; Kimura, Noboru; Taylor, Henry L. (1972). "Indices of relative weight and obesity". Journal of Chronic Diseases 25 (6–7): 329–43.
"BMI Classification". Global Database on Body Mass Index. World Health Organization. 2006. http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html Retrieved May 2016.

Verzia

2 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerciaKariéra
© Mediately v.9.4.0
STIAHNITE SI APLIKÁCIU