Nástroje

Všechny nástroje

Algoritmus léčby diabetu 2. typu

Konsenzus ADA a EASD

APGAR skóre

Hodnotí novorozence v 1. a 5. minutě po narození

Atopická dermatitida - subjektivní příznaky

Číselná hodnotící škála pro posouzení intenzity svědění a kvality spánku

BMI

Body Mass Index

BSA

Výpočet plochy tělesného povrchu

Canadian Guidelines for MS

Treatment optimization in multiple sclerosis

Capriniho skóre

Stratifikuje riziko žilního trombembolismu u chirurgických pacientů.

CDEIS

Crohn's disease endoscopic index of severity

Centorovo skóre (McIsaacova modifikace)

Určuje pravděpodobnost streptokokové faryngitidy

CGI

Globální klinický dojem

CHA₂DS₂-VASc

Riziko CMP u pacientů s fibrilací síní

Child-Pugh skóre

Zhodnocení prognózy chronického jaterního onemocnění

Clearance kreatininu

Cockcroft-Gaultův vzorec

CURB-65

Skóre pro hodnocení závažnosti pneumonie

Dávkovací kalkulátor amoxicilinu/kyseliny klavulanové

Dávkovací kalkulátor azitromycinu

Dávkovací kalkulátor cefiximu

Dávkovací kalkulátor ciprofloxacinu

Dávkovací kalkulátor sulfamethoxazolu/trimethoprimu

DLQI

Dermatologický index kvality života

Doporučení pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi

Subkomise pro antibiotickou politiku, 2022

Dotazník MPN-SAF TSS

Kvalitativní hodnocení 10 klinicky nejvýznamnějších a nejcharakterističtějších příznaků MPN

EASI

Index postižené plochy a závažnosti ekzému

EDSS

Kurtzkeho škála

ELTS, Sokal, and Hasford Scores

Prognostic scores for chronic-phase chronic myeloid leukemia (CML)

Endoskopické Mayo skóre

Hodnotí stádium ulcerativní kolitidy

Fatty liver index

Odhad přítomnosti steatózy jater u běžné populace

FH

Kritéria pro diagnostiku heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dospělých

Fibrosis-4 Index (FIB-4)

Určuje pravděpodobnost výskytu jaterní fibrózy

FRAX®

Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin

GCS

Glasgow Coma Scale

GFR

Odhadne GFR pomocí vzorců CKD-EPI a MDRD

GRACE

Predikuje mortalitu pacientů s akutním koronárním syndromem.

HAS-BLED

Riziko krvácení u pacientů s fibrilací síní

HbA1c

Převádějte mezi jednotkami HbA1c: mmol/mol a % a zjistěte průměrnou glykémii

HIT-6

Headache impact test-6

IMDC model pro progńozu metastatického renálního karcinomu

Prognostické skóre u pacientů léčených cílenou terapií

Inflammatory back pain

An assessment of whether the pain in the back is inflammatory

IPSS

International Prostate Symptom Score

IPSS skóre pro primární myelofibrózu

Stratifikace rizika u primární myelofibrózy

Kalkulátor rozsahu postižení BSA

Odhaduje rozsah postižené oblasti pomocí tzv. metody dlaně

Kalkulátor vaskulárního věku

Používá tabulky SCORE 2021

Klasifikace CEAP

Klinická, etiologická, anatomická a patofyziologická klasifikace žilních onemocnění

Klinický skórovací systém deficitu ADAMTS13

PLASMIC skóre a French skóre

Korigovaný QT interval

Upravuje QT interval pro krajní hodnoty srdeční frekvence

Léčba imunitně podmíněných nežádoucích účinků při imunoterapii

Doporučené postupy Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) / Americké společnosti klinické onkologie (ASCO)

Léčebné doporučené postupy pro farmakologické snížení LDL-C

Doporučené postupy ESC/EAS 2019

McDonaldova diagnostická kritéria pro roztroušenou sklerózu

2017 Revize

MELD

Model for End-Stage Liver Disease

MIDAS

Posouzení disability při migréně

mMRC

Modified medical research council dyspnea scale

NAFLD skóre fibrózy

Skóre fibrózy při nealkoholové tukové chorobě jater

NEWS2

Skóre včasného varování

NIHSS

National Institute of Health Stroke Scale

NYHA

Funkční klasifikace New York Heart Association

Padua skóre

Odhaduje riziko VTE u hospitalizovaných pacientů

PASI

Psoriasis Area a Severity Index (index postižené plochy a závažnosti psoriázy)

PERC skóre

Pulmonary Embolism Rule-out Criteria

PESI (Index závažnosti plicní embolie)

Predikuje 30denní mortalitu pacientů s plicní embolií

Rome IV for IBS

Rome IV Diagnostic Criteria for Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Rutgeertsovo skóre

Predikuje pooperační rekurenci u pacientů s Crohnovou chorobou

Rychlé skóre hodnocení sekvenčního selhání orgánů (QSOFA)

Identifikuje vysoce rizikové pacienty z hlediska hospitalizační mortality s podezřením na infekci v podmínkách mimo intenzivní péči

Sbírka nástrojů pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi

Sbírka nástrojů pro atopickou dermatitidu

SCORAD

SCORing Atopic Dermatitis calculator

SCORE2

10leté riziko rozvoje fatálního KVO ve vysoce rizikových evropských zemích

Skóre H₂FPEF

Odhad pravděpodobnosti srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí

Skóre hodnocení sekvenčního selhání orgánu (SOFA)

Identifikuje orgánovou dysfunkci u hospitalizované populace s podezřením na infekci

sPESI (Simplified PESI)

Predikuje 30denní mortalitu pacientů s plicní embolií pomocí 6 klinických kritérií

Test ohodnocení CHOPN

COPD Assessment Test (CAT)

TNM klasifikace pro rakovinu prsu

8. vydání

Úhrada a dávkování přípravku Rybelsus®

Semaglutid

Vypočítaný LDL-cholesterol

Vypočítat hladinu LDL cholesterolu na základě celkového cholesterolu, HDL cholesterolu a triglyceridů

Wellsova kritéria pro PE

Wellsova kritéria pro plicní embolii
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerceKariéra
© Mediately v.9.4.0
STÁHNOUT APLIKACI