Vsa orodja
Očistek kreatinina

Očistek kreatinina

Odgovorite na vsa vprašanja za prikaz rezultata

Dodatne informacije

Natisni ali shrani kot PDF
Navodila in reference

Navodila za uporabo

Splošni opis
Cockcroft-Gaultova enačba za očistek kreatinina (C-G ClCr) je ustaljena metoda za predvidevanje ledvičnega delovanja; zaradi dolgotrajne prisotnosti v klinični praksi se je uveljavila tudi v farmakokinetičnih študijah in pri smernicah za odmerjanje zdravil. Enačbo so od njenega razvoja leta 1976 validirali v mnogih kliničnih študijah. Cockcroft-Gaultova enačba je primarna ledvična napovedna metoda, ki se v farmaciji uporablja za določanje prilagajanja odmerka za ledvične bolnike. Kombinacija priznane veljavnosti enačbe C-G ClCr in njene vloge pri odmerjanju za ledvične bolnike je razlog za njeno uveljavljenost v klinični praksi.
Predvideni uporabniki
Zdravstveni delavci
Predvidena uporaba
Izračun očistka kreatinina
Predvidena populacija bolnikov
Odrasli
Zdravstvena stanja, ki se bodo diagnosticirala/zdravila/spremljala
Ledvična odpoved
Merila za izbiranje bolnikov
Brez
Indikacije
Brez
Kontraindikacije
Brez
Verzija: 2. 7. 2020

Formula

CrCl = ((140 – starost) × telesna masa × (1 za moški spol in 0,85 za ženski spol))/(72 × kreatinin [mg /dL])

Reference

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Mediately klinična orodja

Modra Jagoda d. o. o.
Cigaletova ulica 9
1000 Ljubljana
Slovenia
2021
V elektronski obliki

Verzija

5 (6.0.3)
© Mediately v.7.18.4
MEDIATELY
BusinessCareers
© Mediately v.7.18.4
DOWNLOAD THE APP