Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

Pravilnik o zasebnosti

V podjetju Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, spoštujemo vašo zasebnost, kljub temu pa nam morate za primere brskanja po naši spletni strani https://mediately.com/siSpletna Stran«) oziroma aplikaciji Mediately Register Zdravil (»Aplikacija«) zaupati nekatere vaše osebne podatke (»Podatki«).

S tem Pravilnikom o zasebnosti (»Pravilnik«), ki je urejeno skladno s 13. členom UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; »GDPR«), urejamo informiranje posameznikov, kdaj in kako v našem podjetju obdelujemo Podatke, za kateri namen, kako jih hranimo in varujemo, saj vam želimo zagotoviti, da z vašimi Podatki ravnamo transparentno in varno. Prav tako se lahko seznanite o vaših pravicah v zvezi s Podatki, ki jih hranimo o vas, ter tako te pravice uveljaviti.

Poleg tega si pridružujemo pravico o spremembah in / ali posodobitvah tega Pravilnika. Kadar bodo spremembe takšne, ki bi nas obvezovale k vaši obvestitvi, vas bomo o slednjih neposredno obvestili. V nasprotnem primeru pa vas prosimo, da vsebino tega Pravilnika občasno spremljate, da se seznanite z vsebino le-tega in z njo tudi soglašate.

Upravljavec Podatkov

Upravljavec osebnih podatkov smo mi, družba Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: support@mediately.com.

Katere Podatke zbiramo, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi?

Podatek je, skladno s členom  4(1) Zakona o varstvu osebnih podatkov (GDPR), kateri koli podatek, ki se nanaša na vas, kot posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Gre torej za informacijo, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.

Vaše Podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo z namenom, da vam omogočimo enostaven dostop do naših vsebin na Spletni Strani in/ali Aplikaciji ter vam tako omogočimo izvajanje storitev po katerih povprašujete.

Registracija in uporabniški račun

V kolikor želite, si lahko z registracijo na naši Spletni Strani oziroma Aplikaciji ustvarite uporabniški račun in kot registriran uporabnik dostopate do naših vsebin. 

V tem primeru, za aktivacijo in registracijo uporabniškega računa, od vas pridobivamo in obdelujemo naslednje vrste Podatkov za naslednje namene:

a. Ime: vaše osebno ime in priimek (navedeno velja za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte).

Podatek zbiramo z namenom izvajanja pogodbe z vami in/ali za izpolnjevanje katerekoli (pred)pogodbene obveznosti, za namene registracije (ustvaritve uporabniškega računa) na Spletni Strani in/ali Aplikaciji, za namene morebitne komunikacije v povezavi z uporabniškim računom ter za potrditev vaše identitete kot člana strokovne javnosti. Spletna Stran oziroma Aplikacija je primarno namenjena uporabi strokovne javnosti, ki se pri svojem delu srečujejo z zdravili;

b. elektronski naslov: vaš osebni ali poslovno elektronski naslov.

Podatek zbiramo z namenom izvajanja pogodbe z vami in/ali za izpolnjevanje katerekoli (pred)pogodbene obveznosti, za namene registracije (ustvaritve uporabniškega računa) na Spletni Strani in/ali Aplikaciji, saj se elektronski naslov uporablja kot ime za vaš uporabniški račun. Poleg tega Podatek zbiramo in obdelujemo za namene upravljanja vašega uporabniškega računa, med drugim za potrditev registracije, pozabljeno geslo, menjava gesla, ukinitev uporabniškega računa, obveščanje o spremembah tega Obvestila posameznikom, ostala potrebna ravnanja v zvezi z upravljanjem vašega uporabniškega računa;

Za namene pošiljanja novic in drugih sporočil v zvezi z informacijami o novih zmožnostih v Aplikaciji, novic in o anketah o delovanju in uporabi Aplikacije, Podatek zbiramo in obdelujemo z namenom uveljavljanja našega zakonitega interesa, za namene obveščanja vas kot uporabnika o vseh novostih in spremembah v Aplikaciji;

V kolikor se prijavite na naša trženjske in marketinške novice, pa Podatek zbiramo na podlagi vašega soglasja.

c. naziv: vaš strokovni naziv.

Podatek zbiramo z namenom izvajanja pogodbe z vami in/ali za izpolnjevanje katerekoli (pred)pogodbene obveznosti, za namene omogočanja dostopa in prilagajanja Spletne Strani in/ali Aplikacije glede na vaš strokovni naziv. Določene strokovne vsebine namreč omejujemo zgolj na strokovno javnost, ki je pooblaščena za predpisovanje zdravil (kot so zdravniki in farmacevti);

d. specializacija in subspecializacija: vaša zdravniška specializacija ali subspecializacija (navedeno velja za zdravnike in zobozdravnike).

Podatek zbiramo z namenom izvajanja pogodbe z vami in/ali za izpolnjevanje katerekoli (pred)pogodbene obveznosti, za namene potrditve identitete strokovne javnosti, ki predpisujejo zdravila. Prav tako Podatek zbiramo in obdelujemo za namene prilagajanja Spletne Strani in/ali Aplikacije glede na specializacijo in subspecializacijo uporabnika, saj vam s pomočjo kategoriziranja lažje prikazujemo relevantna klinična orodja, novice in promocijske vsebine glede na vašo izbrano specializacijo in subspecializacijo;

e. ustanova: informacija o vaši zaposlitvi (navedeno velja za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte).

Podatek zbiramo z namenom izvajanja pogodbe z vami in/ali za izpolnjevanje katerekoli (pred)pogodbene obveznosti, za namene potrditve identitete članov strokovne javnosti, ki predpisujejo zdravila;

f. smer študija: vaša smer študija (navedeno velja za študente).

Podatek zbiramo z namenom izvajanja pogodbe z vami in/ali za izpolnjevanje katerekoli (pred)pogodbene obveznosti, za namene identificiranja študentov medicine in farmacije, ki bodo v prihodnosti postali člani strokovne javnosti in bodo tako pridobili pravico dostopati do strokovnih vsebin, pripravljenih za dotično strokovno javnost.

g. uporabniški_id. Edinstvena kombinacija številk in črk, ki se naključno ustvari ob vaši prvi registraciji.

Te podatke zbiramo za namen izpolnjevanja pogodbe z vami in/ali za izpolnitev katere koli (pred)pogodbene obveznosti, za namen ureditve in izvedbe plačil, ko se odločite za nakup naročnine za dostop do plačljivega dela Spletne Strani oziroma Aplikacije. Spletna Stran in/ali Aplikacija sta namenjena predvsem uporabi strokovne javnosti, ki se pri svojem delu srečuje z zdravili.

Tehnični Podatki Spletne Strani

Ker Spletna Stran gostuje na spletnem strežniku, v primeru brskanja po le-tej zbiramo tudi nekatere Tehnične Podatke o vašem obisku, med drugim naslov internetnega protokola (IP), vrsto in različico brskalnika, nastavitev in lokacijo časovnega pasu, vrste in različice vtičnikov brskalnika ter drugo tehnologijo v napravah, s katerimi dostopate do Spletne Strani.

Podatki o uporabi Aplikacije

Med samo uporabo Aplikacije pa v zvezi z vašim uporabniškim računom zbiramo in obdelujemo še naslednje Podatke:

a. datum zadnje uporabe aplikacije.

Podatek zbiramo in obdelujemo z namenom uveljavljanja našega zakonitega interesa, za namene upravljanja samodejne ukinitve in izbrisa vašega uporabniškega računa, saj po 3 letih neaktivnosti vaš uporabniški račun avtomatično izbrišemo, skupaj z vsemi povezanimi Podatki. O izbrisu uporabniškega profila vas predhodno obvestimo;

b. seznam orodij, zdravil in MKB-10 šifer, katere ste dodali med priljubljene.

Podatek zbiramo in obdelujemo z namenom uveljavljanja našega zakonitega interesa, z namenom, da vam omogočimo sinhronizacijo vseh vaših priljubljenih orodij, zdravil in MKB-10 šifer na vseh vaših elektronskih napravah (telefonih, tablicah, računalnikih).

Vaše Podatke bomo pridobivali, obdelovali in uporabljali le za namene, za katere smo jih zbrali, razen če obstoji konkreten razlog, da moramo Podatke uporabiti iz drugega razloga, ta razlog pa je združljiv s prvotnim namenom. V kolikor bi Podatke morali uporabiti za namen, ki je nezdružljiv s prvotnim namenom, vas bomo o tem nemudoma obvestili in vam pojasnili pravno podlago, ki nam to omogoča. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s pravnimi podlagami in nameni obdelave vaših Podatkov, nas kontaktirajte.

Na kakšen način zbiramo Podatke?

Vaše Podatke od vas pridobivamo na različne načine, predvsem pa, kadar:

 • z nami vstopite v stik preko elektronske pošte, po telefonu ali kako drugače;
 • na naši Spletni Strani oziroma Aplikaciji registrirate;
 • se prijavite na naše novice ali trženjska sporočila;
 • kadar dodate orodje, zdravilo ali MKB-10 šifro med svoje »priljubljene«;
 • nam pošljete povratne informacije ali nas kako drugače kontaktirate.

Med interakcijo z našo Spletno Stranjo samodejno zbiramo tudi določene Tehnične Podatke o vaši opremi, brskalnikih in vzorcih. Tovrstne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov in drugih podobnih tehnologij. Več o piškotkih si lahko preberete v naši Politiki piškotkov (https://pharma.mediately.co/cookie-policy).

Ali Podatke posredujemo v tretje države?

Vaših Podatkov ne delimo, prodajamo, tržimo ali kako drugače prenašamo tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve.

Kljub temu pa sodelujemo tudi z nekaterimi poslovnimi partnerji zunaj EU, kot so:

Mailchimp (www.mailchimp.com) ima sedež zunaj EU, zato obdelava nekaterih Podatkov vključuje tudi prenos Podatkov izven EU. Posledično z vašo izrecno privolitvijo (v kolikor pri naročilu na naša obvestila, novice ali trženjska sporočila odkljukate »DA«) lahko naslednje Podatke delimo z navedenimi poslovim partnerjem za opisan namen:

 • Elektronsko pošto, naziv ter navedbo specializacije in subspecializacije delimo s tretjo osebo zunaj EU z namenom pošiljanja obvestil, novic in trženjskih sporočil. Sodelovanje z Mailchimp nam omogoča, da elektronsko pošto pošiljamo varno in zanesljivo zgolj tistim naslovnikom, katerim je elektronsko sporočilo z določeno vsebino dejansko namenjeno (npr. zgolj strokovni javnosti s specifičnim nazivom in specializacijo). S tem onemogočimo masovno in nepotrebno pošiljanje elektronskih sporočil preostalim uporabnikom Spletne Strani in/ali Aplikacije, katerim vsebina le-tega ni izrecno namenjena. Pravilnik o zasebnosti (»Privacy Policy«) partnerja Mailchimp je dostopen na https://mailchimp.com/legal/.

RevenueCat (https://www.revenuecat.com/) ima sedež zunaj EU, zato obdelava nekaterih podatkov vključuje prenos podatkov zunaj EU. Če se odločite za naročnino na plačljivi del Spletne Strani oziroma Aplikacije, s tem poslovnim partnerjem za opisani namen delimo naslednje Podatke:

 • Uporabniški_id, ki predstavlja kombinacijo številk in črk, ki se naključno generira ob vaši prvi registraciji na Spletni Strani oziroma Aplikacijii, za namen izvajanja in upravljanja plačil za uporabo Spletne Strani oziroma Aplikacije. Naše sodelovanje z družbo RevenueCat nam omogoča upravljanje podatkov o uporabnikih ter nakupe naročnin, ko se odločite za nakup naročnine za plačljivi del Spletne Strani oziroma Aplikacije. Politika zasebnosti družbe RevenueCat je na voljo na naslovu https://www.revenuecat.com/privacy/.   

Preostalih Podatkov z drugimi tretjimi osebami ne delimo o in jih tudi ne posredujemo v tretje države.

Kljub temu pa lahko na naši Spletni Strani ali Aplikaciji delimo povezavo na strani ali storitve tretjih oseb. Tovrstne tretje osebe razpolagajo s svojim lastnem in neodvisnim Pravilnikom o zasebnosti. Posledično za deljene vsebine in povezave ne odgovarjamo. Vsekakor pa želimo skrbeti za ugled in varnost naših storitev, zato smo vam na voljo za vse informacije, v kolikor deljene povezave ne bi ustrezale vašim merilom varnosti in zasebnosti.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Podatke obdelujemo in hranimo toliko časa, kot zahteva namen za katere so bili zbrani. Vaše Podatke hranimo za obdobje 3 let po vaši zadnji uporabi uporabniškega računa na Spletni Strani oziroma Aplikaciji. Po poteku navedenega obdobja hrambe se uporabniški računi in vsi Podatki, povezani z vami, samodejno izbrišejo.

V vsakem trenutku obdobja hrambe Podatkov imate možnost urediti, prenesti ali izbrisati vse vaše Podatke znotraj vašega uporabniškega računa na Spletni Strani ali Aplikaciji v razdelku »Uporabniški račun«, kot je to pojasnjeno v naslednjem poglavju. Konkretne informacije o obdobju hrambe vaših Podatkov lahko pridobite tudi, če nas kontaktirate na kontaktih, navedenih na začetku tega Pravilnika.

Po izteku obdobja hrambe Podatke nepovratno izbrišemo, zato pravice do dostopa, pravice do izbrisa, pravice do popravka in pravice do prenosljivosti Podatkov po poteku obdobja hrambe ni več mogoče uveljaviti.

Kako lahko dostopam do Podatkov, ki jih zbirate in obdelujete o meni?

Do Podatkov, povezanih z vašim uporabniškim računom na Spletni Strani in/ali Aplikaciji lahko dostopate v vsakem trenutku z vstopom v uporabniški račun na Spletni Strani ali Aplikaciji. Te Podatke lahko:

a. urejate: vsak Podatek, shranjen v vašem uporabniškem računu, lahko uredite;

b. prenesete: vse Podatke, shranjene v vašem uporabniškem računu, lahko prenesete;

c. izbrišete: uporabniški račun lahko po svoji volji vsak trenutek izbrišete, s čimer izbrišete tudi vse, z uporabniškim računom povezane Podatke.

Do Podatkov znotraj uporabniškega računa lahko dostopate in jih urejate na naslednje načine:

Aplikacija

Uporabniki Android operacijskega sistema:

 1. Na začetnem zaslonu Aplikacije, v zgornjem desnem kotu kliknite na tri navpične pike in izberite zavihek »Nastavitve«;
 2. Izberite podzavihek »Uporabniški račun«.

Uporabniki iOS operacijskega sistema:

 1. Na začetnem zaslonu Aplikacije kliknite na »Nastavitve« spodaj desno;
 2. Kliknite na vaše ime pod naslovom »Uporabniški račun«.

Spletna Stran

 1. Kliknite na »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu Spletne Strani;
 2. Izberite zavihek »Uporabniški račun«.

Poleg navedenega pa imate v zvezi s Podatki, katere zbiramo in obdelujemo, ves čas naslednje pravice:

a. kadarkoli preklicati vašo privolitev/soglasje. Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših Podatkov, imate pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličete.

b. ugovarjati zoper obdelavo Podatkov. Pravico imate ugovarjati obdelavi Podatkov, če se obdelava izvaja na pravni podlagi, ki ni privolitev;

c. dostopati do vaših Podatkov. Pravico se imate seznaniti, ali obdelujemo Podatke, zahtevati razkritje v zvezi z nekaterimi vidiki obdelave in pridobiti kopijo Podatkov, ki so v obdelavi;

d. preveriti in zahtevati popravek. Pravico imate preveriti točnost svojih Podatkov in od Upravljavca zahtevati posodobitev ali popravek netočnih Podatkov;

e. omejiti obdelavo vaših Podatkov. V določenih okoliščinah imate pravico omejiti obdelavo vaših Podatkov. V tem primeru Podatkov ne bomo obdelovali za noben drug namen, kot za njihovo shranjevanje;

f. prejeti svoje Podatke in jih prenesti drugemu upravljavcu. Pravico imate prejeti svoje Podatke v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in, če je tehnično izvedljivo, do njihovega nemotenega posredovanja drugemu upravljavcu. Ta določba se uporablja pod pogojem, da se Podatki obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in da obdelava temelji na vaši privolitvi, na pogodbi, katere stranka ste, ali na (pred)pogodbenih obveznostih.

g. vložiti pritožbo. Pravico se imate pritožiti pri pristojnem organu za varstvo podatkov – podatki o Informacijskem pooblaščencu se nahajajo na začetku tega Pravilnika.

Kako varujemo vaše Podatke?

Vaše Podatke hranimo v varovani bazi, ki je dostopna le omejenemu številu zaposlenih, skladno s podeljenimi posebnimi pravicami za dostop do tovrstne varovane baze. Vsi zaposleni so pogodbeno obvezani, da Podatke ohranjajo tajne, dostop do teh Podatkov pa je zabeležen in je lahko revidiran.

Prenos podatkov med Aplikacijo oziroma Spletno Stranjo in strežnikom ter med strežnikom in bazo je zaščiten s t.i. »Secure Socket Layer (SSL)« tehnologijo, z uporabo certifikatov, ki jih izda korenski izdajatelj certifikatov.

Naše strežnike redno posodobljamo z najnovejšimi varnostnimi popravki.

Kako naša Spletna Stran obravnava »Ne sledi« zahteve?

Naša Spletna Stran in Aplikacija ne podpirata zahtev »Ne sledi«. Če želite ugotoviti, ali katera od neodvisnih storitev, ki jih uporablja, upošteva zahteve »Ne sledi«, prosimo preberite njihove Politike zasebnosti. 

Spremembe tega Pravilnika

Pridružujemo si pravico do sprememb tega Pravilnika. Vsaka sprememba tega Pravilnika bo objavljena na naši Spletni Strani in Aplikaciji. Z uporabo Spletne Strani in/ali Aplikacije potrjujete, da sprejemate in soglašate s celotno vsebino tega Pravilnika. 


Zadnja sprememba: 15. 3. 2024

Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.