LICENČNA POGODBA ZA KONČNE UPORABNIKE PROGRAMSKE OPREME PROGRAMA MEDIATELY (v nadaljnjem besedilu: licenčna pogodba)

POMEMBNA OBVESTILA

DOBRODOŠLI V LICENČNI POGODBI ZA KONČNE UPORABNIKE PROGRAMSKE OPREME PROGRAMA MEDIATELY. PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME PROGRAMA NATANČNO PREBERITE POGOJE TE LICENČNE POGODBE ZA KONČNE UPORABNIKE.

Licenčna pogodba za končne uporabnike (v nadaljnjem besedilu: licenčna pogodba) je pravna pogodba med vami (fizično ali pravno osebo) in podjetjem Modra Jagoda d. o. o., ki je registrirano v Sloveniji pod matično številko: 6071805000, s poslovnim naslovom Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licence ali mi), za programsko opremo programa Mediately (v nadaljnjem besedilu: PROGRAMSKA OPREMA IZDELKA) izdajatelja licence. PROGRAMSKA OPREMA IZDELKA vključuje vse pripadajoče sestavne dele programske opreme, medije, tiskano gradivo in „spletno“ ali elektronsko dokumentacijo, če in ko nam je na voljo. Z uporabo PROGRAMSKE OPREME IZDELKA se strinjate, da vas bodo zavezovali pogoji te licenčne pogodbe. Če se ne strinjate s pogoji te licenčne pogodbe, ne nameščajte in ne uporabljajte te PROGRAMSKA OPREMA IZDELKA.

ČE SE NE STRINJATE S POGOJI TE LICENČNE POGODBE, MORATE TAKOJ PRENEHATI UPORABLJATI TO PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA IN GA ODSTRANITI.

1. Podelitev licence

1.1  Licenco za uporabo PROGRAMSKE OPREME IZDELKA vam podeljujemo na podlagi te licenčne pogodbe. PROGRAMSKE OPREME IZDELKA vam ne prodajamo. Ves čas ostajamo lastniki PROGRAMSKE OPREME IZDELKA.

1.2 Licenca za PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA se podeli na naslednji način:

(a) Zahteve za uporabo: deli te PROGRAMSKE OPREME IZDELKA so namenjeni samo zdravstvenim delavcem. Za dostop do teh delov PROGRAMSKE OPREME IZDELKA in njihovo uporabo morate biti pooblaščeni za predpisovanje zdravil na recept.
(b) Namestitev in uporaba: č izpolnjujete te pogoje (vključno z vsemi drugimi veljavnimi pogoji), vam izdajatelj licence podeli licenco za namestitev in uporabo kopij PROGRAMSKE OPREME IZDELKA v vaši mobilni napravi. Ta licenca je neizključna in neprenosljiva ter ne podeljuje nobenih pravic za pridobitev prihodnjih nadgradenj, posodobitev ali dopolnitev PROGRAMSKE OPREME IZDELKA. V primeru pridobitve nadgradnje, posodobitve ali dopolnitve PROGRAMSKE OPREME IZDELKA pa uporabo takih nadgradenj ali posodobitev urejajo ta licenčna pogodba in njene morebitne spremembe, razen če nadgradenj, posodobitev ali dopolnitev ne spremljajo drugi pogoji, ki veljajo v takem primeru.

2. Račun člana / geslo in varnost

2.1 Za uporabo katere koli različice naše PROGRAMSKE OPREME IZDELKA morate opraviti naš postopek registracije. Registracija se šteje za dokončano, ko nam posredujete aktualne, popolne in točne podatke, kot jih zahteva registracijski obrazec. Izbrali boste tudi geslo in uporabniško ime, pri čemer ste v celoti odgovorni za ohranjanje zaupnosti gesla in podatkov o računu. Poleg tega ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki potekajo v vašem računu. Strinjate se, da nas boste v primeru kakršnih koli nepooblaščenih dejavnosti v svojem računu ali v primeru kakršne koli kršitve varnosti o tem nemudoma obvestili, sicer ste lahko odgovorni za izgube, ki nam nastanejo zaradi uporabe vašega računa s strani druge osebe.

3. Različice PROGRAMSKE OPREME IZDELKA

3.1 Ko se uspešno prijavite, lahko izbirate med dvema različicama PROGRAMSKE OPREME IZDELKA, in sicer:

(a) brezplačno različico PROGRAMSKE OPREME IZDELKA in
(b) plačljivo različico PROGRAMSKE OPREME IZDELKA (v nadaljnjem besedilu: Mediately PRO), ki omogoča dostop do dodatnih funkcij PROGRAMSKE OPREME IZDELKA, ki niso na voljo v brezplačni različici.

4. Poskusna naročnina

4.1 Obstaja možnost brezplačnega, neobvezujočega sedemdnevnega poskusnega dostopa do različice Mediately PRO brez plačila.

4.2 Če se odločite za sedemdnevni poskusni dostop do različice Mediately PRO, so vam vse prednosti različice Mediately PRO na voljo do konca brezplačnega poskusnega obdobja, ko lahko, če se tako odločite, preidete na plačljivo naročnino in nadaljujete z uporabo vseh funkcij različice Mediately PRO.

4.3 Čeprav vam brezplačnega preizkusa ne bomo zaračunali, se bo ob koncu tega preizkusnega obdobja naročniški načrt po predhodnem obvestilu samodejno nadgradil v plačljivo (mesečno ali letno) naročnino Mediately PRO, razen če naročnino prekličete štiriindvajset (24) ur pred koncem brezplačnega preizkusnega obdobja. Za poskusni dostop je potrebna veljavna kreditna kartica.

5. Način plačila

5.1 Mediately PRO lahko kupite v PROGRAMSKI OPREMI IZDELKU na lastno željo. Za plačilo naročnine je potrebna veljavna kreditna kartica. Aktualne cene in ponudbe lahko najdete v trgovini z namenskimi programi ponudnika, s čigar platforme ste prenesli PROGRAMSKO OPREMO IZDELEK in v svoji PROGRAMSKI OPREMI IZDELAU, tako da odprete zavihek Nastavitve PROGRAMSKE OPREME IZDELKA in izberete možnost Naroči se na Mediately PRO, kjer lahko izbirate med mesečno in letno naročnino.

5.2 Potrjujete in se strinjate, da vse postopke zaračunavanja in transakcij izvaja ponudnik trgovine z namenskimi programi, s čigar platforme ste prenesli PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA, ter da jih urejajo pogoji in določila ponudnika trgovine z namenskimi programi/licenčnimi pogodbami. Če imate kakršne koli težave v zvezi s plačilom, se obrnite neposredno na ponudnika trgovine z namenskimi programi.

6. Zvišanje pristojbin:

6.1 Pridržujemo si pravico do zvišanja pristojbin za katero koli storitev na podlagi pisnega obvestila trideset (30) dni vnaprej, ki začne veljati na datum začetka vašega naslednjega naročniškega obdobja.

7. Podaljšanje in preklic

7.1 Vaša naročnina na Mediately PRO se ob koncu veljavnega (mesečnega ali letnega) naročniškega obdobja samodejno podaljša, razen če plačano naročnino prekličete štiriindvajset (24) ur pred koncem (takrat veljavnega) naročniškega obdobja. 

7.2 Plačano naročnino lahko prekličete v zavihku Nastavitve PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ali v trgovini z namenskimi programi ponudnika, s čigar platforme ste prenesli PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA, odvisno od svojega operacijskega sistema. Za več podrobnosti sledite navodilom o preklicu naročnine za uporabnike operacijskih sistemov iOS in Android. Preklic bo začel veljati dan po zadnjem dnevu aktualnega naročniškega obdobja, vi pa boste prešli na brezplačno različico PROGRAMSKE OPREME IZDELKA. Vračila in dobropise zagotavljata družbi Apple in Google, odvisno od njunih pogojev uporabe. Prehod na brezplačno različico namenskega programa ne bo vplival na uporabniške podatke.

8. Pravila za uporabo orodja Mediately AI

8.1 Izjava o tretjih osebah. Poudarjamo, da se orodje Mediately AI ("AI Support Tool") opira na napredno tehnologijo umetne inteligence. To pomeni, da orodja Mediately AI nismo razvili mi in tudi nismo kako drugače sodelovali pri njegovem razvoju. Zaradi tega moramo tako mi kot tudi vi upoštevati pogoje uporabe, zagotovljene s strani ponudnika tehnologije umetne inteligence, ki jo uporabljamo. Če želite izvedeti, katerega ponudnika tehnologije umetne inteligence trenutno uporabljamo, nam pišite na support@mediately.com

8.2 Izjava o omejitvi odgovornosti tehnologije. Čeprav si prizadevamo zagotoviti natančne in koristne rezultate, se z uporabo orodja Mediately AI zavedate omejitev in odgovornosti, povezanih z uporabo tehnologije AI. Rezultate, ki jih zagotavlja orodje Mediately AI, ustvarjajo algoritmi umetne inteligence in temeljijo na obsežnih podatkovnih zbirkah in strojnem učenju. Rezultat, ki ga prejmete, je nastal na podlagi tehnologije umetne inteligence in ne človeškega strokovnega znanja.

8.3 Nova tehnologija. Tehnologija umetne inteligence je nova in nepreizkušena tehnologija, ki hitro napreduje, vendar pa še ni povsem natančna, zato je dovzetna za napake pri uporabi.

8.4 To ni strokovno svetovanje. Rezultati, ki jih zagotavlja orodje Mediately AI, so namenjeni zgolj informativnim in izobraževalnim namenom in zanje ne velja, da služijo kot kakršenkoli strokovni nasvet. Pomembno je, da se zavedate, da rezultat, ki ga zagotavlja orodje Mediately AI, ne predstavlja zdravniškega nasveta in ne nadomešča posvetovanja z usposobljenimi zdravstvenimi strokovnjaki, diagnosticiranja, zdravljenja ali sprejemanja zdravstvenih odločitev. Rezultata, pridobljenega z uporabo orodja Mediately AI, ni dovoljeno uporabljati za diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvenih težav ali bolezni.

8.5 Rezultati niso preverjeni s strani človeka. Rezultati orodja Mediately AI niso bili posamično preverjeni ali pregledani s strani človeških strokovnjakov. Čeprav si prizadevamo, da bi bilo orodje Mediately AI dobro usposobljeno in natančno, je pomembno, da razumete, da so rezultati zagotovljeni algoritmično in morda niso bili deležni človeškega nadzora oziroma preverjanja. Zato je orodje potrebno obravnavati kot izpis, ki ga je generiral računalnik, in ga uporabljati z ustrezno mero previdnosti.

8.6 Zbiranje podatkov. Zavzemamo se za zaščito vaše zasebnosti. Čeprav ne zbiramo osebnih podatkov, vas opozarjamo, da se lahko interakcije z orodjem Mediately AI beležijo in spremljajo za namene kakovosti in varnosti. Podrobnejše informacije o naših postopkih obdelave podatkov so na voljo v našem pravilniku o zasebnosti.

8.7 Lastništvo. Ponudnik tehnologije AI si pridržuje lastništvo osnovnega modela AI, z njim povezanih pravic in lastniške tehnologije, uporabljene v orodju Mediately AI. Pri tem morate upoštevati pravice intelektualne lastnine ponudnika tehnologije AI in ravnati v skladu z njegovimi pogoji uporabe.

8.8 Načelo "kot je". Orodje Mediately AI je na voljo "kot je". Pri tem ne zagotavljamo nikakršnih izrecnih ali implicitnih izjav oziroma jamstev v zvezi z natančnostjo, zanesljivostjo ali primernostjo rezultatov, ki jih generira orodje AI. Kot uporabnik morate upoštevati omejitve in negotovosti, povezane z rezultati, ki jih ustvari umetna inteligenca.

8.9 Tehnične omejitve. Delovanje in rezultati orodja Mediately AI so odvisni od zmogljivosti in omejitev osnovne tehnologije AI. Čeprav je tehnologija umetne inteligence napredna, ne more vedno zagotoviti vsebinsko ustreznega ali medicinsko natančnega rezultata.

8.10 Omejitev odgovornosti. Kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja, nismo mi, naši partnerji ali naši direktorji, vodje, zaposleni ali zastopniki v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, izredno, posebno ali kazensko škodo ali izgubo dobička oziroma prihodkov, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe orodja Mediately AI, četudi smo bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

8.11 Odškodnina. Z uporabo orodja Mediately AI se strinjate, da nam boste povrnili škodo in nas razbremenili vseh terjatev, izgub, obveznosti in stroškov (vključno s stroški odvetnika), ki nastanejo zaradi uporabe ali napačne uporabe orodja Mediately AI.

8.12 Neizključnost. Ta izjava o omejitvi jamstev in odgovornosti ni izključujoča in ne pomeni, da izključuje druge izjave o omejitvi jamstev ali odgovornosti, ki jih morda zahteva veljavna zakonodaja.

8.13 Prevzem tveganja. Z uporabo orodja Mediately AI se strinjate, da razumete in sprejemate tveganja, povezana z zanašanjem na rezultate, ki jih ustvari tehnologija umetne inteligence.

8.14 Brez profesionalnega razmerja. Nobena določba v tem razdelku ali v tej licenčni pogodbi ne vzpostavlja strokovnega ali fiduciarnega razmerja med vami in nami.

9. Pravice intelektualne lastnine

9.1 Potrjujete, da vse pravice intelektualne lastnine na PROGRAMSKO OPREMO IZDELKU in vseh pripadajočih dokumentih kjer koli na svetu pripadajo izdajatelju licence, da so pravice na PROGRAMSKI OPREMI IZDELKA licencirane (in vam niso prodane) in da nimate drugih pravic na PROGRAMSKI OPREMI IZDELKA ali do njega, razen pravice do uporabe v skladu s pogoji te licenčne pogodbe.

9.2 Potrjujete, da nimate pravice do dostopa do izvorne kode programske opreme.

10. Opis drugih pravic in omejitev

10.1 Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tej licenčni pogodbi ali jih dovoljuje lokalna zakonodaja, se zavezujete, da:

(a) PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ne boste kopirali, razen če je kopiranje naključno pri običajni uporabi PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ali če je to potrebno zaradi varnostnega kopiranja ali varnosti delovanja;
(b) PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ne boste dajali v najem, zakup, podlicenciranje, posojali, prevajali, združevali, prilagajali, spreminjali ali modificirali;
(c ) ne boste spreminjali ali modificirali celotne PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ali katerega koli njegovega dela niti dovolili, da se PROGRAMSKA OPREMA IZDELKA ali kateri koli njen del združi s katerim koli drugim programom ali vgradi vanj;
(d) ne boste razstavljali, dekompilirali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali različic na podlagi celotne PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ali njenega dela niti poskušali storiti česa takega, razen če takih dejanj ni mogoče prepovedati, ker so bistvena za doseganje interoperabilnosti PROGRAMSKE OPREME IZDELKA z drugim programom, in če se informacije, ki jih pridobite med takšnimi dejavnostmi:

(i) uporabljajo zgolj za doseganje skupne uporabnosti PROGRAMSKE OPREME IZDELKA z drugim računalniškim programom;
(ii) se brez našega predhodnega pisnega soglasja po nepotrebnem ne razkrijejo ali posredujejo tretji osebi in
(iii) se ne uporabljajo za ustvarjanje programske opreme, ki je bistveno podobna naši PROGRAMSKI 

OPREMI IZDELKA;

(e) boste zagotoviti, da programsko opremo uporabljate v skladu s pogoji te licenčne pogodbe;
(f) boste vključiti naše obvestilo o avtorskih pravicah v celotne in delne kopije PROGRAMSKE OPREME IZDELKA, ki jih ustvarite na katerem koli mediju;
(g) brez našega predhodnega pisnega soglasja v nobeni obliki ne boste zagotovili ali kako drugače dali na voljo celotne PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ali katerega koli njegovega dela (vključno s programsko dokumentacijo, objektno in izvorno programsko dokumentacijo, objektno kodo in izvorno kodo) nobeni drugi osebi;
(h) boste upoštevali vse veljavne zakone in predpise o nadzoru ali izvozu tehnologije.

11. Storitve podpore

11.1 Izdajatelj licence vam lahko zagotavlja storitve podpore, povezane s PROGRAMSKIM IZDELKOM (v nadaljnjem besedilu: storitve podpore). Vsaka dodatna programska koda, ki vam je zagotovljena v okviru storitev podpore, se šteje za del PROGRAMSKE OPREME IZDELKA in zanjo veljajo pogoji te licenčne pogodbe. 

12. Politika zasebnosti

12.1 Vemo, da so vaši osebni podatki za vas pomembni, zato so pomembni tudi za nas. Z uporabo našega PROGRAMSKE OPREME IZDELKA se strinjate tudi s tem, da lahko vaše podatke obdelujemo v skladu z našo politiko zasebnosti, ki jo lahko preberete tukaj.

13. Prekinitev licenčne pogodbe

13.1 Strinjate se, da lahko po lastni presoji, kadar koli, iz katerega koli razloga ali brez razloga, prekinemo to licenčno pogodbo, tudi če menimo, da nista ravnali v skladu s črko ali duhom te licenčne pogodbe. Ob prekinitvi iz katerega koli razloga:

(a) vse pravice, ki so vam bile dodeljene v skladu s to licenčno pogodbo, prenehajo veljati;
(b) morate nemudoma prenehati z vsemi dejavnostmi, ki jih dovoljuje ta licenčna pogodba, ter
(c ) morate takoj in trajno izbrisati ali odstraniti PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA iz vse opreme v vaši posesti in takoj uničiti vse kopije PROGRAMSKE OPREME IZDELKA, ki so v vaši posesti ali hrambi ali pod vašim nadzorom, ter nam v primeru uničenja potrditi, da ste to storili.

13.2 Če ste plačali naročnino za Mediately PRO in se ta licenčna pogodba prekine brez vaše krivde, vam bomo prek plačilnega sredstva, ki ste ga uporabili za plačilo, povrnili sorazmerni znesek pristojbin.

14. Ne odgovarjamo za druga spletna mesta, s katerimi se povezujete.

14.1 PROGRAMSKI IZDELEK lahko vsebuje povezave do drugih neodvisnih spletnih mest, ki jih ne zagotavljamo mi. Takšnih neodvisnih spletnih mest ne nadzorujemo in nismo odgovorni za njihovo vsebino ali njihove politike zasebnosti (če obstajajo) ter jih nismo preverili in odobrili.

14.2 O uporabi takšnih neodvisnih spletnih mest, vključno z nakupom izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo, morate presoditi sami.

15. Brez jamstev

15.1 Izdajatelj licence izrecno zavrača kakršno koli jamstvo za PROGRAMSKI IZDELEK. PROGRAMSKI IZDELEK je na voljo „kakršen je“, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev, med drugim tudi brez jamstev o primernosti za prodajo, neškodljivosti ali primernosti za določen namen. Izdajatelj licence ne jamči za točnost ali popolnost informacij, besedil, grafik, povezav ali drugih elementov, ki jih vsebuje PROGRAMSKI IZDELEK, in ne prevzema odgovornosti zanje. Izdajatelj licence ne jamči za škodo, ki bi jo lahko povzročil prenos računalniškega virusa, črva, časovne bombe, logične bombe ali drugega podobnega računalniškega programa. Izdajatelj licence nadalje izrecno zavrača kakršno koli jamstvo za pooblaščene uporabnike ali katero koli tretjo osebo ali njihovo zastopanje.

16. Omejitev odgovornosti

16.1 Potrjujete, da PROGRAMSKA OPREMA IZDELKA ni bila razvita za izpolnjevanje vaših individualnih zahtev, vključno s posebnimi zahtevami glede kibernetske varnosti, ki jih morate morda izpolnjevati v skladu z zakonom ali kako drugače. Zato je vaša odgovornost, da zagotovite, da zmogljivosti in funkcije PROGRAMSKE OPREME IZDELKA izpolnjujejo vaše zahteve.

16.2 PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA dobavljamo samo za vašo interno uporabo in strinjate se, da programske opreme ali dokumentov ne boste uporabljali za nadaljnjo prodajo.

16.3 Ne odgovarjamo za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi pogodbene kršitve zakonske obveznosti ali kako drugače, tudi če je predvidljiva, zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe PROGRAMSKEGA IZDELKA ali v zvezi z njo. Zlasti ne odgovarjamo za:

(a) izgubo dobička, prodaje, posla ali prihodkov;
(b) prekinitev poslovanja;
(c) izgubo pričakovanih prihrankov;
(d) izgubo poslovne priložnosti, dobrega imena ali ugleda ali
(e) kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali škodo.

16.4 Svoje odgovornosti do vas ne izključujemo ali kakor koli omejujemo, če bi bilo to nezakonito. To vključuje odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, povzročene zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih, zastopnikov ali podizvajalcev, ter za goljufijo ali lažne navedbe.

17. Klavzula o potrošnikih

17.1 Če ste potrošnik, tj. fizična oseba, ki pridobiva in/ali uporablja naše storitve za namene, ki ne spadajo na področje vaše poklicne ali pridobitne dejavnosti, za vas ne veljata klavzuli 15 in 16, temveč določbe tega člena 17.

17.2 Upoštevajte, da je naša PROGRAMSKA OPREMA IZDELKA namenjena za domačo osebno uporabo. Strinjate se, da PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene in da nismo odgovorni za vašo izgubo dobička ali posla, prekinitev poslovnih dejavnosti ali izgubo poslovnih priložnosti.

17.3 Če ste potrošnik, imate pravico v 14 dneh odstopiti od pogodbe. V tem primeru vam ni treba navesti razlogov za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe začne teči na dan plačila naročnine za Mediately Pro. Če želite zahtevati vračilo kupnine, obiščite spletno mesto platforme, na kateri ste opravili nakup. Če ste nakup opravili v sistemu iOS, obiščite spletno mesto družbe Apple tukaj. Če ste nakup opravili v sistemu Android, obiščite spletno mesto družbe Google tukaj.

17.4 V skladu z določbami veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov vam zagotavljamo skladnost naše PROGRAMSKE OPREME IZDELKA in njegovih posodobitev s subjektivnimi in objektivnimi zahtevami za skladnost

17.5 V primeru neskladnosti naše PROGRAMSKE OPREME IZDELKA lahko pošljete pritožbo po elektronski pošti na naslov support@mediately.com. Postopek pritožbe je zaupen. Po predložitvi vam bomo v 10 delovnih dneh poslali potrdilo o prejemu in vas obvestili o predvidenem trajanju pritožbenega postopka. O poteku postopka vas bomo sproti obveščali. 

17.6 Preučili bomo, ali navedene neskladnosti obstajajo in ali so zahteve izpolnjene, nato pa vam bomo ponudili rešitev za odpravo neskladnosti. Če so ti pogoji izpolnjeni, lahko v prvi vrsti zahtevate, da v razumnem roku po prejemu vašega obvestila brezplačno obnovimo PROGRAMSKO OPREMO IZDELKA. Če obnova PROGRAMSKE OPREME IZDELKA ni izvedljiva, imate v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov pravico zahtevati delno ali celotno vračilo denarja in odškodnino za nastalo škodo.

17.7 Obveščamo vas, da ne priznavamo nobenega ponudnika izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Kot ponudnik spletnih nakupov na območju Republike Slovenije objavljamo elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (v nadaljnjem besedilu: platforma SPRS), ki je dostopna na naslednji povezavi http://ec.europa.eu/odr.

18. Omejitev uporabe

18.1 PROGRAMSKO ORODJE je namenjeno samo za izobraževalne in informativne namene in ne predstavlja zdravniškega nasveta ali strokovnih storitev. Informacije, pridobljene z uporabo PROGRAMSKEGA ORODJA ne nadomeščajo strokovnega nasveta. Informacij, pridobljenih z uporabo PROGRAMSKEGA ORODJA, se ne sme uporabljati za diagnosticiranje ali zdravljenje zdravstvenih težav ali bolezni.

19. Komunikacija med nami

19.1 Pogoje te licenčne pogodbe lahko kadar koli posodobimo, če vas o tem obvestimo v skladu s to določbo 19. Vaša nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME IZDELKA po prejemu in vročitvi obvestila v skladu z določbo 19.2 pomeni, da se strinjate s spremenjenimi pogoji te licenčne pogodbe. Če ne želite sprejeti pogojev te licenčne pogodbe (kot so spremenjeni), morate takoj po domnevnem prejemu in vročitvi obvestila prenehati uporabljati programsko opremo in dokument ter dostopati do njiju.

19.2 Če bomo morali stopiti v stik z vami, bomo za to uporabili e-poštni naslov, ki ste ga navedli v skladu z svojim naročilom ali registracijo PROGRAMSKE OPREME IZDELKA.

20. Razno

20.1 Svoje pravice in obveznosti iz te licenčne pogodbe lahko prenesemo na drugo osebo, vendar to ne vpliva na vaše pravice ali naše obveznosti v skladu s to licenčno pogodbo.

20.2 Svoje pravice ali obveznosti iz te licenčne pogodbe lahko prenesete na drugo osebo samo, če se s tem pisno strinjamo.

20.3 Ta licenčna pogodba in vsi dokumenti, na katere se izrecno sklicuje, predstavljajo celotno pogodbo med nami ter nadomeščajo in izničujejo vse predhodne pisne ali ustne pogodbe, obljube, zagotovila, jamstva, izjave in dogovore med nami v zvezi z njeno vsebino. Strinjate se, da ne boste uporabili nobenega pravnega sredstva v zvezi s kakršno koli navedbo, izjavo, zagotovilom ali jamstvom (ne glede na to, ali je bilo dano po nedolžnem ali iz malomarnosti), ki ni navedeno v tej licenčni pogodbi ali v katerem koli dokumentu, ki je v njej izrecno naveden. Strinjate se, da na podlagi katere koli izjave v tej licenčni pogodbi ali katerem koli dokumentu, na katerega se ta licenčna pogodba izrecno sklicuje, nimate pravice do zahtevka zaradi napačne navedbe, podane po nedolžnem ali iz malomarnosti, ali napačne izjave, podane iz malomarnosti.

20.4 Če ne vztrajamo pri izpolnitvi katere koli vaše obveznosti iz te licenčne pogodbe ali če ne uveljavljamo svojih pravic proti vam ali če s tem zamujamo, to ne pomeni, da smo se odpovedali svojim pravicam proti vam, in ne pomeni, da vam teh obveznosti ni treba izpolniti. Če vam bomo spregledali vaše neizpolnjevanje obveznosti, bomo to storili samo pisno, kar pa ne bo pomenilo, da bomo samodejno spregledali tudi vsako vaše poznejše neizpolnjevanje obveznosti.

20.5 Vsak od pogojev te licenčne pogodbe velja ločeno. Če katero koli sodišče ali pristojni organ odloči, da je kateri koli od njih nezakonit ali neizvršljiv, ostali pogoji ostanejo v veljavi.

20.6 Za to licenčno pogodbo in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz nje, velja slovenska zakonodaja. Oba pogodbenika se nepreklicno strinjata z izključno pristojnostjo slovenskih sodišč.

Zadnja posodobitev 10.02.2024.

Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.