Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

Polityka prywatności

W naszej firmie, Modra Jagoda, spletno oblikovanje in razvoj mobilnih aplikacij d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, szanujemy Twoją prywatność, jednak aby przeglądać naszą stronę internetową https://mediately.com/pl („Strona internetowa”) lub aplikację Mediately Register of Medicines („Aplikacja”) wymagane jest podanie nam niektórych danych osobowych („Dane”).

Dzięki niniejszemu dokumentowi („Polityka prywatności”), zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), regulujemy informacje w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, kiedy i w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane w naszej firmie, w jakim celu, jak je przechowujemy i chronimy, ponieważ chcemy zapewnić, że traktujemy Twoje Dane w sposób przejrzysty i bezpieczny. Możesz również dowiedzieć się o swoich prawach w odniesieniu do Danych, które przechowujemy na Twój temat oraz o tym, jak korzystać z tych praw.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Jeśli zmiany będą wymagały od nas powiadomienia, powiadomimy Cię o tym bezpośrednio. W przeciwnym razie prosimy o monitorowanie treści niniejszej Polityki prywatności od czasu do czasu, aby upewnić się, że znasz i akceptujesz jej treść.

Administrator danych

Administratorem danych jesteśmy my, Modra Jagoda, web design and mobile application development d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, e-mail: support@mediately.com.

Jakie dane gromadzimy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Zgodnie z art. 4(1) RODO, Dane to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to zatem informacje, które identyfikują Cię jako konkretną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną.

Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane w celu zapewnienia Ci łatwego dostępu do naszych treści na Stronie internetowej i/lub w Aplikacji oraz umożliwienia nam świadczenia Ci usług, o które prosisz.

Rejestracja i konto użytkownika

Możesz utworzyć konto użytkownika na naszej Stronie internetowej lub w naszej Aplikacji i uzyskać dostęp do naszych treści jako zarejestrowany użytkownik.

W takim przypadku, w celu aktywacji i rejestracji Twojego konta użytkownika, gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje danych w następujących celach:

a. Imię i nazwisko. Twoje imię i nazwisko (dotyczy to lekarzy, weterynarzy, dentystów i farmaceutów).

Gromadzimy te Dane w celu wykonania umowy z Tobą i/lub w celu wykonania jakiegokolwiek zobowiązania (przed)umownego, w celu rejestracji (utworzenia konta użytkownika) na Stronie internetowej i/lub Aplikacji, w celu wszelkiej komunikacji związanej z kontem użytkownika oraz w celu potwierdzenia Twojej tożsamości jako członka społeczności zawodowej. Strona internetowa i/lub Aplikacja są przeznaczone przede wszystkim do użytku przez osoby wykonujące wolne zawody, które w swojej pracy mają styczność z lekami.

b. Adres e-mail.Twój osobisty lub służbowy adres e-mail.

Gromadzimy te Dane w celu wykonania umowy z Tobą i/lub w celu wykonania jakiegokolwiek zobowiązania (przed)umownego, w celu rejestracji (utworzenia konta użytkownika) na Stronie internetowej i/lub Aplikacji, ponieważ adres e-mail jest używany jako nazwa Twojego konta użytkownika. Ponadto gromadzimy i przetwarzamy te Dane w celu zarządzania kontem użytkownika, w tym między innymi w celu potwierdzenia rejestracji, zapomnienia hasła, zmiany hasła, zamknięcia konta użytkownika, powiadamiania osób, których dane dotyczą, o zmianach w niniejszej Polityce prywatności oraz innych niezbędnych działań związanych z zarządzaniem kontem użytkownika.

W celu wysyłania newsletterów i innych komunikatów dotyczących informacji o nowych funkcjach w Aplikacji, newsletterów i ankiet dotyczących działania i korzystania z Aplikacji, gromadzimy i przetwarzamy Dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w informowaniu Ciebie, jako użytkownika, o wszelkich aktualizacjach i zmianach w Aplikacji.

Jeśli subskrybujesz nasze newslettery marketingowe i inne, gromadzimy dane na podstawie Twojej zgody.

c. Tytuł. Twój tytuł zawodowy. 

Gromadzimy te Dane w celu wykonania umowy z Tobą i/lub w celu wykonania jakiegokolwiek zobowiązania (przed)umownego, w celu umożliwienia Ci dostępu i dostosowania Strony internetowej i/lub Aplikacji zgodnie z Twoim tytułem zawodowym. Ograniczamy dostęp do niektórych treści zawodowych do specjalistów uprawnionych do przepisywania leków (takich jak lekarze i farmaceuci).

d. Specjalizacja i podspecjalizacja. Twoja specjalizacja lub podspecjalizacja medyczna (dotyczy lekarzy i stomatologów).

Gromadzimy te Dane w celu wykonania umowy z Tobą i/lub w celu wykonania jakiegokolwiek zobowiązania (przed)umownego, w celu potwierdzenia tożsamości profesjonalisty, który przepisuje leki. Gromadzimy i przetwarzamy te Dane również w celu dostosowania Strony internetowej i/lub Aplikacji do specjalizacji i podspecjalizacji użytkownika, ponieważ kategoryzacja ułatwia nam wyświetlanie odpowiednich narzędzi klinicznych, wiadomości i treści promocyjnych zgodnie z wybraną specjalizacją i podspecjalizacją.

e. Instytucja. Informacje o Twoim zatrudnieniu (dotyczy to lekarzy, weterynarzy, stomatologów i farmaceutów).

Gromadzimy te informacje w celu wykonania umowy z Państwem i/lub wypełnienia wszelkich zobowiązań (przed)umownych, w celu potwierdzenia tożsamości osób przepisujących leki;

f. Kierunek studiów. Twój kierunek studiów (dotyczy studentów).

Gromadzimy dane w celu wykonywania umowy z Państwem i/lub wypełnienia wszelkich zobowiązań (przed)umownych, w celu identyfikacji studentów medycyny i farmacji, którzy w przyszłości staną się członkami społeczności zawodowej i będą mieli w ten sposób prawo dostępu do treści profesjonalnych przygotowanych dla zainteresowanej społeczności zawodowej;

g. Subscriber_id. Unikalna kombinacja cyfr i liter, generowana losowo podczas pierwszej rejestracji.

Gromadzimy te Dane w celu wykonywania umowy z Tobą i/lub wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania (przed)umownego, w celu ustalenia i dokonania płatności, gdy zdecydujesz się na subskrypcję płatnej części Serwisu lub Aplikacji. Serwis i/lub Aplikacja są przeznaczone przede wszystkim do użytku przez profesjonalistów, którzy w swojej pracy mają styczność z lekami.

Dane techniczne Strony internetowej

Ponieważ Strona internetowa jest hostowana na serwerze internetowym, gromadzimy również pewne Dane techniczne dotyczące Twojej wizyty podczas przeglądania Strony internetowej, w tym między innymi adres IP, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarek oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Strony internetowej.

Informacje na temat korzystania z Aplikacji

W trakcie korzystania przez Ciebie z Aplikacji gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane w odniesieniu do Twojego konta użytkownika:

 1. data ostatniego użycia Aplikacji.

Gromadzimy i przetwarzamy te Dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, w celu zarządzania automatycznym zawieszaniem i usuwaniem Twojego konta użytkownika, ponieważ automatycznie usuwamy Twoje konto użytkownika po 3 latach braku aktywności, wraz ze wszystkimi powiązanymi Danymi. Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o usunięciu Twojego profilu użytkownika;

 1. lista narzędzi, leków i kodów ICD-10, które dodałeś(-aś) do ulubionych.

Gromadzimy i przetwarzamy te dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby umożliwić Ci synchronizację wszystkich Twoich ulubionych narzędzi, leków i kodów ICD-10 na wszystkich Twoich urządzeniach elektronicznych (telefonach, tabletach, komputerach).

Uzyskamy, przetworzymy i wykorzystamy Twoje Dane wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że mamy uzasadnione przekonanie, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Dane w celu, który jest niezgodny z pierwotnym celem, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam to umożliwia. W celu uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących podstawy prawnej i celów przetwarzania Twoich Danych skontaktuj się z nami.

W jaki sposób gromadzimy Dane?

Informacje o użytkowniku uzyskujemy od niego na różne sposoby, ale w szczególności, gdy:

 • skontaktuje się z nami przez e-mail, telefon lub w inny sposób;
 • zarejestruje się na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacji;
 • zasubskrybuje nasz newsletter lub wiadomości marketingowe;
 • doda narzędzie, lek lub kod ICD-10 do „ulubionych”;
 • wyśle nam opinię lub skontaktujesz się z nami w inny sposób.

Automatycznie gromadzimy również pewne dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, przeglądarek i wzorców podczas interakcji z naszą Stroną internetową. Gromadzimy tego typu informacje za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Możesz przeczytać więcej o plikach cookie w naszej Polityce plików cookie (https://mediately.com/pl/docs/cookie-policy).

Czy przesyłamy dane do krajów trzecich?

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wprowadzamy do obrotu ani w żaden inny sposób nie przesyłamy Twoich danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Współpracujemy jednak z niektórymi partnerami biznesowymi zlokalizowanymi poza UE, m.in:

 • Mailchimp (www.mailchimp.com) ma siedzibę poza UE, przetwarzanie niektórych Danych wiąże się z przekazywaniem Danych poza UE. W rezultacie, za Twoją wyraźną zgodą (jeśli klikniesz „TAK” podczas subskrypcji naszych powiadomień, newsletterów lub e-maili marketingowych), możemy udostępniać następujące Dane temu partnerowi biznesowemu w opisanym celu:

Udostępniamy Twój adres e-mail, tytuł i wskazanie specjalizacji oraz podspecjalizacji stronie trzeciej spoza UE w celu wysyłania Ci powiadomień, newsletterów i e-maili marketingowych. Nasza współpraca z Mailchimp umożliwia nam bezpiecznie wysyłać wiadomości e-mail tylko do tych odbiorców, do których wiadomość e-mail z określoną treścią jest rzeczywiście przeznaczona (np. tylko do profesjonalistów z określonym tytułem i specjalizacją). Zapobiega to masowemu i niepotrzebnemu wysyłaniu wiadomości e-mail do pozostałych użytkowników Strony internetowej i/lub Aplikacji, do których treść nie jest specjalnie przeznaczona. Polityka prywatności Mailchimp jest dostępna pod adresem https://mailchimp.com/legal/.

 • RevenueCat (https://www.revenuecat.com/) ma siedzibę poza UE, przetwarzanie niektórych Danych wiąże się z przesyłaniem Danych poza UE. Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję płatnej części Serwisu/Aplikacji, udostępnimy następujące Dane temu partnerowi biznesowemu w opisanym celu:

Udostępnimy Twój subscriber_id, kombinację cyfr i liter, która jest losowo generowana podczas Twojej pierwszej rejestracji w Serwisie lub Aplikacji, stronie trzeciej spoza UE w celu dokonywania płatności za korzystanie z Serwisu i zarządzania nimi / Aplikacji, gdy zdecydujesz się na zakup subskrypcji płatnej części Serwisu / Aplikacji. Nasza współpraca z RevenueCat umożliwia nam obsługę zakupów subskrypcyjnych i zarządzanie danymi użytkowników, gdy zdecydują się Państwo na subskrypcję płatnej części Serwisu/Aplikacji. Polityka prywatności RevenueCat jest dostępna pod adresem https://www.revenuecat.com/privacy/.

Nie udostępniamy pozostałych Danych innym stronom trzecim i nie przekazujemy ich do krajów trzecich.

Na naszej Stronie internetowej lub w Aplikacji możemy jednak udostępniać łącza do stron, lub usług osób trzecich. Takie strony trzecie mają własną i niezależną Politykę prywatności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za udostępniane treści i łącza. Chcemy jednak chronić reputację i bezpieczeństwo naszych usług i jesteśmy dostępni, aby dostarczyć Ci wszelkich informacji, jeśli jakiekolwiek udostępnione linki nie spełniają Twoich kryteriów bezpieczeństwa i prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje Dane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone. Będziemy przechowywać Twoje Dane przez okres 3 lat od ostatniego użycia Twojego konta użytkownika na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Po upływie tego okresu konta użytkowników i wszystkie powiązane z nimi Dane zostaną automatycznie usunięte.

W dowolnym momencie okresu przechowywania masz możliwość edytowania, pobierania lub usuwania dowolnych, należących do Ciebie Danych w ramach konta użytkownika na Stronie internetowej lub w Aplikacji w sekcji „Konto użytkownika”, jak wyjaśniono w poniższej sekcji. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje na temat okresu przechowywania Twoich Danych, kontaktując się z nami pod danymi kontaktowymi podanymi na początku niniejszej Polityki prywatności.

Po upływie okresu przechowywania Dane zostaną nieodwracalnie usunięte, a prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia Danych nie będą mogły być wykonywane po upływie okresu przechowywania.

Jak mogę uzyskać dostęp do gromadzonych i przetwarzanych Danych na mój temat?

Możesz uzyskać dostęp do Danych powiązanych z Twoim kontem użytkownika na Stronie i/lub w Aplikacji w dowolnym momencie, logując się na swoje konto użytkownika na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Możesz:

 1. Edytować: możesz edytować dowolne Dane przechowywane na koncie użytkownika.
 1. Pobierać: możesz pobrać dowolne Dane przechowywane na koncie użytkownika.
 1. Usuwać: możesz usunąć swoje konto użytkownika w dowolnym momencie, zgodnie z własną wolą, co spowoduje również usunięcie wszystkich Danych powiązanych z Twoim kontem użytkownika.

Możesz uzyskać dostęp i edytować Dane na swoim koncie użytkownika w następujący sposób:

Aplikacja

Użytkownicy systemu Android:

 1. Na ekranie głównym aplikacji kliknij trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu i wybierz zakładkę „Ustawienia”.
 2. Wybierz zakładkę podrzędną „Konto użytkownika”.

Użytkownicy systemu iOS:

 1. Na ekranie głównym aplikacji kliknij „Ustawienia” w prawym dolnym rogu.
 2. Kliknij swoją nazwę pod nagłówkiem „Konto użytkownika”.

Strona internetowa

 1. Kliknij „Ustawienia” w prawym górnym rogu Strony internetowej.
 2. Wybierz zakładkę „Konto użytkownika”.

Oprócz powyższych sposobów, przez cały czas przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do gromadzonych i przetwarzanych przez nas Danych:

 1. Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Masz prawo do wycofania zgody, jeśli wcześniej wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 1. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda.
 1. Dostęp do swoich Danych. Masz prawo dowiedzieć się, czy Dane są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
 1. Weryfikacja i żądanie sprostowania. Masz prawo zweryfikować dokładność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 1. Ograniczenie przetwarzania Danych. W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 1. Otrzymanie Danych i przekazanie ich innemu administratorowi. Masz prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, umowa, której jesteś stroną lub zobowiązania przedumowne.
 1. Złożenie skargi. Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

Jak chronimy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane w bezpiecznej bazie danych, do której dostęp ma tylko ograniczona liczba pracowników, zgodnie z określonymi prawami dostępu do takiej bezpiecznej bazy danych. Wszyscy pracownicy są umownie zobowiązani do zachowania poufności Danych, a dostęp do nich jest rejestrowany i możliwy do skontrolowania.

Transmisja Danych między Aplikacją lub Stroną internetową a serwerem oraz między serwerem a bazą danych jest chroniona za pomocą tak zwanej technologii Secure Socket Layer (SSL), przy użyciu certyfikatów wydanych przez główny urząd certyfikacji.

Nasze serwery internetowe są regularnie aktualizowane o najnowsze poprawki bezpieczeństwa.

W jaki sposób nasza Strona internetowa obsługuje sygnały Do Not Track?

Nasza Strona internetowa i Aplikacja nie obsługują żądań „Do Not Track”. Aby ustalić, czy którekolwiek z niezależnych usług, z których korzystamy, spełniają wymogi „Do Not Track”, zapoznaj się z ich Polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej Stronie internetowej i w Aplikacji. Korzystając ze Strony internetowej i/lub Aplikacji, potwierdzasz, że akceptujesz i zgadzasz się z całą treścią niniejszej Polityki prywatności.

Ostatnia zmiana: 21.3.2024 r.

Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.