Svi alati
GFR

GFR

Answer all questions to see the result

Dodatne informacije

Odštampajte ili sačuvajte kao PDF
Uputstva i reference

Upozorenje

Ova alatka služi isključivo u obrazovne svrhe i ne predstavlja profesionalni savet niti zamenu za profesionalni savet. Alatku ne treba koristiti za postavljanje medicinske dijagnoze i/ili pružanje medicinske terapije.
Opšti opis
MDRD jednačina za izračunavanje stope glomerularne filtracije (GFR) razvijena je Modifikacijom ishrane u Studijskoj grupi za bubrežne bolesti. Ona koristi četiri promenljive: kreatinin u krvi starost, etničku pripadnost i pol. Jednačina je potvrđena kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom bolešću; međutim, potcenjuje GFR kod zdravih pacijenata sa GFR-om preko 60 mL/min. Ove jednačine nisu potvrđene kod akutne bubrežne insuficijencije.

Formula CKD-EPI (Epidemiološka saradnja u oblasti hroničnih oboljenja bubrega) razvijena je u nastojanju da se stvori formula koja je tačnija od formule MDRD, posebno kada je stvarni GFR veće od 60 mL/min na 1,73 m². Jednačina CKD-EPI bila je bolja od MDRD (Istraživanje o modifikaciji ishrane u bubrežnoj bolesti) jednačine, posebno kod viših stopa GFR, s manjom pristrasnošću i većom tačnošću. Uprkos svojoj ukupnoj superiornosti u odnosu na MDRD jednačinu, jednačine CKD-EPI su se loše pokazale među određenim populacijama, uključujući crnkinje, starije i gojazne osobe, i bila je manje popularna među kliničarkim lekarima nego procena pomoću jednačine MDRD.

Reference values

Chronic kidney disease stage:
Stage 1: ≥ 90 mL/min/1,73 m²
Stage 2: 60–89 mL/min/1,73 m²
Stage 3: 30–59 mL/min/1,73 m²
Stage 4: 15–29 mL/min/1,73 m²
Stage 5: < 15 mL/min/1,73 m²

Formulas

MDRD:
GFR = 32788 × SerumCr(µmol /L)^-1.154 × age^-0.203 × 1.212 (if patient is black) × 0.742 (if female)
CKD-EPI:
GFR = 141 × min(SCr/k, 1)^a × max(SCr/k, 1)^−1.209 × 0.993^Age × 1.018 (if female) × 1.159 (if patient is black)

k = 0.7 for females and 0.9 for males
a = -0.329 for females and -0.411 for males

References

Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D (March 1999). "A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group". Annals of Internal Medicine 130 (6): 461–70.
KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1).
Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12.

Verzija

4 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
OglašavanjeZaposlenje
© Mediately v.9.4.0
PREUZMITE APLIKACIJU