Všechny nástroje
GFR

GFR

Pro zobrazení výsledku odpovězte na všechny otázky

Další informace

Vytisknout nebo uložit jako PDF
Instrukce a reference

Upozornění

Tento nástroj slouží pouze pro vzdělávací účely a nepředstavuje žádné odborné poradenství nebo případné náhrady odborného poradenství. Tento nástroj nesmí být používán k lékařské diagnostice nebo léčbě.
Obecný popis
MDRD vzorec pro výpočet glomerulární filtrace (GFR) byl vyvinut vědci v rámci Studie modifikací stravy u pacientů s onemocněním ledvin. Používá čtyři proměnné: sérový kreatinin, věk, etnicita a pohlaví. Vzorec byl ověřen u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, nicméně podhodnocuje GFR u zdravých pacientů s GFR nad 60 ml/min. Vzorce nebyly ověřeny pro akutní selhání ledvin.

Rovnice CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) byla vyvinuta ve snaze vytvořit vzorec přesnější než je MDRD vzorec, především pro případy, kdy skutečné GFR je větší než 60 ml/min na 1,73 m². Rovnice CKD-EPI měla lepší výsledky než MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) vzorec, zejména při vyšších GFR, s menší odchylkou a větší přesností. I přes její celkovou nadřazenost nad MDRD vzorcem vykazovala rovnice CKD-EPI v určitých populacích horší výsledky, a to u černých žen, u postarších a u obézních a byla mezi kliniky méně oblíbená než odhad MDRD.

Referenční hodnoty

Stupeň chronického onemocnění ledvin:
Stupeň 1: ≥ 90 ml/min/1,73 m²
Stupeň 2: 60–89 ml/min/1,73 m²
Stupeň 3: 30–59 ml/min/1,73 m²
Stupeň 4: 15–29 ml/min/1,73 m²
Stupeň 5: < 15 ml/min/1,73 m²

Vzorce

MDRD:
GFR = 32788 × sérový kreatinin (µmol /l)^-1,154 × věk^-0,203 × 1,212 (černá populace) × 0,742 (ženy)
CKD-EPI:
GFR = 141 × min(SCr/k, 1)^a × max(SCr/k, 1)^−1,209 × 0,993^věk × 1,018 (ženy) × 1,159 (černá populace)

k = 0,7 pro ženy a 0,9 pro muže
a = -0,329 pro ženy a -0,411 pro muže

Zdroje

Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D (March 1999). "A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group". Annals of Internal Medicine 130 (6): 461–70.
KDIGO. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements. 2013;3(1).
Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9):604-12.

Verze

4 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerceKariéra
© Mediately v.9.4.0
STÁHNOUT APLIKACI